درباره نشریه
ISSN:
1735-5192
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
وضعیت انتشار:
از آنجا که این نشریه تمایلی به ارایه متن مطالب خود در مگیران ندارد، شماره‌های جدید آن در سایت نمایه نمی‌شود.
صاحب امتیاز:
احمد زهادی
مدیر مسئول:
احمد زهادی
سردبیر:
احمد زهادی
تلفن:
021-88789809
021-88789867
دورنگار:
021-88789809
021-88789867
سایت اختصاصی:
www.asiaarch2a.com
نشانی:
تهران، بلوار افریقا، بالاتر از میرداماد، تابان غربی، پلاک 3 6 ، طبقه دوم ، واحد 6
اشتراک:
پست الکترونیک:
info@memary.net
تاریخ به‌روزآوری: 1398/10/29
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۹
تعداد عناوین درج شده:
۲۸۷
تعداد مطالب دارای متن
۴