درباره نشریه
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
جاوید رنجبر فرد شیرازی
مدیر مسئول:
جاوید رنجبر فرد شیرازی
سردبیر:
جاوید رنجبر فرد شیرازی
دبیر تحریریه:
الهام حدادی
مدیر بازرگانی و تبلیغات:
کبری صدقی
مسئول اشتراک:
کبری صدقی
تلفن:
021-88854532
021-88854572
سایت اختصاصی:
www.ifnn.ir
نشانی:
تهران، خیابان فاطمی ، خیابان بابا طاهر ، کوچه کیوان، پلاک 21، طبقه سوم ، واحد 9 ، ، کدپستی: 1414653455
اشتراک:
تلفن:
021-88854532
021-88854572
دورنگار:
021-88854532
021-88854572
پست الکترونیک:
iranpol@gmail.com
تاریخ به‌روزآوری: 1399/01/17
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۰
تعداد عناوین درج شده:
۴۴۶
تعداد مطالب دارای متن
۴۴۶