درباره نشریه
دوره انتشار:
ماهنامه (چاپی)
وضعیت انتشار:
انتشار این نشریه متوقف شده‌است.
صاحب امتیاز:
سید امیرعلی ناقدی
مدیر مسئول:
سید امیرعلی ناقدی
سردبیر:
محمدجواد اخوان
مدیر اجرایی:
رامین علی پور
ویراستار فارسی:
رامین علی پور
تلفن:
021-26153291
سایت اختصاصی:
www.borhan.ir
نشانی:
تهران، چهارراه فرمانیه، خیابان بوستان، کوچه نسترن، پلاک 32، واحد 4، ، کدپستی: 1957664631
سامانه پیام کوتاه:
10000287
بازرگانی و تبلیغات:
تلفن همراه:
09127016734
تاریخ به‌روزآوری: 1399/07/23
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۹
تعداد عناوین درج شده:
۲۲۲
تعداد مطالب دارای متن
۴۱