درباره نشریه
ISSN:
2345-4210
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی
مدیر مسئول:
دکتر حمیدرضا خانکه
سردبیر:
دکتر حمیدرضا خانکه
مدیرداخلی:
دکتر غلامرضا معصومی
تلفن:
021-22180160
سایت اختصاصی:
hdq.uswr.ac.ir
نشانی:
تهران، بزرگراه نیایش شرق، خیابان رودکی، پلاک 37، واحد 404
تاریخ به‌روزآوری: 1402/06/18
مدیر مسئول
دکتر حمیدرضا خانکه
استاد گروه آموزشی پرستاری و گروه آموزشی سلامت در حوادث و بلایا
دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی
رشته تخصصی: پرستاری و فوق دکتری سلامت در حوادث و بلایا
Hamid Reza Khankeh
Professor Department of Health in Disasters and Emergencies,
University Of Social Welfare And Health Sciences
Specialist: Nursing., health in Emergency and Disaster.
سردبیر
دکتر حمیدرضا خانکه
استاد گروه آموزشی پرستاری و گروه آموزشی سلامت در حوادث و بلایا
دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی
رشته تخصصی: پرستاری و فوق دکتری سلامت در حوادث و بلایا
Hamid Reza Khankeh
Professor Department of Health in Disasters and Emergencies,
University Of Social Welfare And Health Sciences
Specialist: Nursing., health in Emergency and Disaster.
اعضای تحریریه
Eva Johansson
Professor
Bernd Domres
Bernd Domres
Professor
دکتر علی عسگری
استاد
رشته تخصصی: مخاطرات محیطی، برنامه‎ریزی شهری و منطقه‎ای، مدل سازی و شبیه سازی فاجعه، تداوم کسب و کار، بازسازی فاجعه بار
Ali Asgary
Professor
Specialist: Environmental hazards, Town and Regional Planning, Catastrophic modeling and simulation, business continuity, catastrophic restructuring
دکتر فردین علیپور
استادیار
دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی
Fardin Alipour
Assistant Professor
University Of Social Welfare And Health Sciences
دکتر حمیدرضا خرم خورشید
استاد
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: ژنتیک انسانی
Hamid Reza Khorram Khorshid
Professor
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Human Genetics
دکتر علی اردلان
دانشیار موسسه ملی تحقیقات سلامت
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: اپیدمیولوژی
Ali Ardalan
Associate Professor National Institute for Health Research
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Epidemiology
Marcus Stück
Professor
Konrad Reschke
Konrad Reschke
Professor
Evelin Witruk
Evelin Witruk
Professor
دکتر اصغر دادخواه
استاد تمام دانشکده علوم رفتاری، گروه روانشناسی بالینی و مشاوره
دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی
رشته تخصصی: روانشناسی بالینی، توانبخشی روانی، روانشناسی توانبخشی
Asghar Dadkhah
Full Professor, Counseling and clinical psychology
University Of Social Welfare And Health Sciences
Specialist: clinical psychology, Psychological Rehabilitation
دکتر امیر نجاتی
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی تهران
Amir Nejati
Associate Professor
Tehran University of Medical Sciences
دکتر حسن عراقی زاده
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
Hasan Araghizadeh
Associate Professor
Baqiyatallah University of Medical Sciences
دکتر احمد عامریون
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
رشته تخصصی: مدیریت خدمات بهداشتی
Ahmad Ameriyoun
Associate Professor
Baqiyatallah University of Medical Sciences
دکتر داوود خراسانی زواره
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Davoud Khorasani-Zavareh
Associate Professor
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
دکتر مهدی زارع
استاد تمام زلزله شناسی مهندسی
پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
رشته تخصصی: زلزله ، زلزله شناسی ، زلزله شناسی مهندسی، مدیریت بحران ، سوانح طبیعی
Mehdi Zare
Full Professor, Engineering Seismology
International Institute of Earthquake Engineering and Seismology
Specialist: Engineering Seismology
Maaret Castrén
Maaret Castrén
Professor
Francesco Della Corte
Francesco Della Corte
Professor
Lisa Kurland
Lisa Kurland
Professor
Eva Johansson
Professor
Pier Luigi Ingrassia
Pier Luigi Ingrassia
Assistant Professor
دکتر مهرداد فرخی
دانشیار گروه مهندسی بهداشت محیط
دانشگاه علوم پزشکی البرز
Mehrdad farokhi
Associate Professor Department of Environmental Health Engineering
Alborz University of Medical Sciences
Specialist: Environmental Welfare
دکتر غلامرضا معصومی
دانشیار دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: طب اورژانس
Gholam Reza Masoumi
Associate Professor School of Medicine
Iran University of Medical Sciences
Specialist: Emergency Medicine
دکتر مریم نخعی
استادیار دانشکده پرستاری
دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
Maryam Nakhaee
Assistant Professor Faculty of Nursing
Birjand University of Medical Sciences
دکتر جلیل عرب خردمند
پژوهشکده مهندسی و علوم پزشکی جانبازان
رشته تخصصی: جراحی مغز و اعصاب
Jalil Arab Kheradmand
Janbazan Medical and Engineering Research Center
Specialist: Neurosurgery
Bipin Kumar Verma
Bipin Kumar Verma
Masters
Specialist: Surgery
دکتر سید علی حسینی
استاد
دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی
رشته تخصصی: توانبخشی
Seyed Ali Hoseini
Professor
University Of Social Welfare And Health Sciences
Specialist: Rehabilitation
مدیرداخلی
دکتر غلامرضا معصومی
دانشیار دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: طب اورژانس
Gholam Reza Masoumi
Associate Professor School of Medicine
Iran University of Medical Sciences
Specialist: Emergency Medicine
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳۵
تعداد عناوین درج شده:
۲۶۳
تعداد مطالب دارای متن
۲۶۲