درباره نشریه
ISSN:
2538-6417
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دکتر محمدحسین مردانی نوکنده
مدیر مسئول:
دکتر محمدحسین مردانی نوکنده
سردبیر:
دکتر محمدحسین مردانی نوکنده
صفحه آرا:
علی قنبری
تلفن:
021-33328769
سایت اختصاصی:
www.maarefehosseini.ir
نشانی:
تهران، خیابان پیروزی، خیابان شهید هادی بنایی، نبش کوچه نهم، پلاک 16، طبقه سوم، دفتر پژوهش نامه معارف حسینی ، کدپستی: 1735813677
تلفن همراه:
09113701235
تاریخ به‌روزآوری: 1399/01/06
صاحب امتیاز
دکتر محمدحسین مردانی نوکنده

دانشگاه گلستان
رشته تخصصی: فلسفه کلاسیک و معاصر
Mohammad Hosein Mardani NOwkandeh

Golestan University
Specialist: Classical and Contemporary Philosophy
مدیر مسئول
دکتر محمدحسین مردانی نوکنده

دانشگاه گلستان
رشته تخصصی: فلسفه کلاسیک و معاصر
Mohammad Hosein Mardani NOwkandeh

Golestan University
Specialist: Classical and Contemporary Philosophy
سردبیر
دکتر محمدحسین مردانی نوکنده

دانشگاه گلستان
رشته تخصصی: فلسفه کلاسیک و معاصر
Mohammad Hosein Mardani NOwkandeh

Golestan University
Specialist: Classical and Contemporary Philosophy
اعضای تحریریه
دکتر حسین خنیفر
استاد پردیس فارابی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مدیریت و برنامه ریزی، مدیریت آموزشی
Hossein Khanifar
Professor Farabi Campus
University of Tehran
Specialist: Education Management
حجت الاسلام دکتر محمد رنجبرحسینی
استادیار دانشگاه قرآن و حدیث
دانشگاه قرآن و حدیث
رشته تخصصی: کلام اسلامی و امامیه
Mohammad Ranjbarhosseini
Assistant professor
University of Quran and Hadith
دکتر نجف لکزایی
استاد
دانشگاه باقرالعلوم
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Najaf Lak Zaee
Professor
Baqir al-Olum University
Specialist: political science
دکتر محمدرضا سنگری
استادیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
Mohammad Reza Sangari
Assistant Professor, Institute for Islamic Culture and Thought
دکتر محمدرضا فخرروحانی
استادیار دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دانشگاه قم
Mohammad Reza Fakhr Rouhani
Assistant Professor Faculty of Literature and Humanities
University of Qom
دکتر غلامرضا خوش فر
دانشیار
دانشگاه گلستان
رشته تخصصی: جامعه شناس، جامعه شناسی سیاسی
Gholamreza Khoshfar
Associate Professor
Golestan University
Specialist: Sociologist, Political Sociology
دکتر علی بیات
دانشیار
دانشگاه تهران
Ali Bayat
Associate Professor
University of Tehran
دکتر ناصر رفیعی محمدی
دانشیار گروه شیعه شناسی
جامعه المصطفی العالمیه
رشته تخصصی: الهیات و معارف اسلامی
Naser Rafie Mohammadi
Associate Professor Shi'ite group
Al-Mustafa International University
Specialist: Theology and Islamic Sciences
دکتر مهدی مردانی گلستانی
استادیار پژوهشکده علوم اسلامی
بنیاد پژوهش های اسلامی آستان قدس رضوی
رشته تخصصی: علوم قرآن و حدیث، سیره ، نهج البلاغه
Mehdi Mardani
Assistant Professor, Research Institute of Islamic Sciences
دکتر مجتبی رحمان دوست
دانشیار گروه زبان و ادبیات عربی
دانشگاه تهران
Mojtaba Rahmandoost
Associate Professor Arabic Language and Literature Department
University of Tehran
دکتر علی حاجی خانی
دانشیار
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: علوم قرآن و حدیث
Ali Hajikhani
Associate Professor
Tarbiat Modares University
Specialist: Quran and Hadith Sciences
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۸
تعداد عناوین درج شده:
۱۵۰
تعداد مطالب دارای متن
۱۴۸