درباره نشریه
ISSN:
2476-4698
eISSN:
2476-4701
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
شهرداری تهران (معاونت توسعه منابع انسانی)
مدیر مسئول:
دکتر حامد مظاهریان
سردبیر:
دکتر آرین قلی پور
دبیراجرایی:
دکتر شهره مستور طهرانی
تلفن:
021-96015406
دورنگار:
021-96090641
سایت اختصاصی:
www.ijhcum.net
نشانی:
تهران، خیابان شریعتی، پل رومی، خیابان شهید اکبری، نبش خیابان شهید آقابزرگی، شماره 32
تاریخ به‌روزآوری: 1401/07/01
مدیر مسئول
دکتر حامد مظاهریان

دانشگاه تهران
رشته تخصصی: معماری
Hamed Mazaherian

University of Tehran
سردبیر
دکتر آرین قلی پور
استاد دانشکده مدیریت
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مدیریت منابع انسانی، جامعه شناسی سازمان ها -رفتار سازمانی - مدیریت استراتژیک
Ariyan Gholipour
Professor Faculty of Management
University of Tehran
Specialist: Human Resource Management, Sociology of Organizations - Organizational Management - Strategic Management
اعضای تحریریه
M.N Elahee
Department of International Business, Quinnipiac University
Specialist: Management, Marketing and Finance
E R.G Pedersen
Department of Intercultural Communication Management, Centre for Corporate Social Responsibility, Copenhagen Business School (CBS), Denmark
Specialist: Sustainability/ Corporate Social Responsibility
دکتر حامد مظاهریان

دانشگاه تهران
رشته تخصصی: معماری
Hamed Mazaherian

University of Tehran
V.A Babenko
V.A Babenko

Specialist: International trade and economic issues
D. Sivakumar
Department of Civil Engineering, Vel Tech High Tech Dr. Rangarajan Dr. Sakunthala Engineering College, Affiliated to Anna University, #60, Avadi-Vel Tech Road, Avadi, Chennai - 600 062, Tamil Nadu, India
Specialist: Environmental Management
S Drobyazko
S Drobyazko

Specialist: Economics
Valeriia G Shcherbak
Valeriia G Shcherbak

Specialist: Management and innovation entrepreneurship
A Mesjasz-Lech
A Mesjasz-Lech

Specialist: Management
دکتر ابراهیم شیخ

دانشگاه تهران
Ebrahim Sheikh
Human Resource Development Deputy,
University of Tehran
Specialist: Public Administration
دکتر آرین قلی پور
استاد دانشکده مدیریت
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مدیریت منابع انسانی، جامعه شناسی سازمان ها -رفتار سازمانی - مدیریت استراتژیک
Ariyan Gholipour
Professor Faculty of Management
University of Tehran
Specialist: Human Resource Management, Sociology of Organizations - Organizational Management - Strategic Management
Kamal Fatehi
Management and Entrepreneurship Department, Coles College of Business Kennesaw State University
Specialist: Management and Entrepreneurship
دکتر جعفر نوری
استاد
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: علوم و مدیریت محیط زیست
Jafar Nouri
Professor
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Environmental Science and Management
Farokh Nourzad
Director of Graduate Studies, College of Business Administration, Graduate School of Management, Marquette University, Milwaukee, WI 53201-1881, USA
Specialist: Economics
J Shen
Chinese University of Hong Kong, Department of Geography and Resource Management, Research Centre for Urban and Regional Development, Hong Kong Institute of Asia-Pacific Studies, Hong Kong, China
Specialist: Urbanization; Urban and regional development
N.M. Suki
Labuan Faculty of International Finance, Universiti Malaysia Sabah, Labuan International Campus, Jln Sg. Pagar, 87000 Federal Territory of Labuan, Malaysia
Specialist: Marketing and E-commerce
دکتر شهره مستور طهرانی

Shohre Mastour Tehrani
International Journal of Human Capital in Urban Management
Specialist: Urban Environmental Management
دکتر کاوه تیمورنژاد
استادیار گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
رشته تخصصی: مدیریت دولتی با گرایش مدیریت تطبیقی و توسعه
Kaveh Teymournejad
Assistant Professor, Public Administration
Central Tehran Branch, Islamic Azad University
Specialist: Public Administration
دبیراجرایی
دکتر شهره مستور طهرانی

Shohre Mastour Tehrani
International Journal of Human Capital in Urban Management
Specialist: Urban Environmental Management
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳۴
تعداد عناوین درج شده:
۲۸۸
تعداد مطالب دارای متن
۲۸۸