درباره نشریه
دوره انتشار:
ماهنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
موسسه مطالعات ملی
مدیر مسئول:
دکتر شقایق حیدری
سردبیر:
دکتر شقایق حیدری
مدیر اجرایی:
فاطمه تکلو
ویراستار فارسی:
فریبا خانعلی
مسئول اشتراک:
فاطمه تکلو
تلفن:
021-66415488
021-66415467
دورنگار:
021-66415488
021-66415467
سایت اختصاصی:
www.rinsweb.ir
نشانی:
تهران، خیابان انقلاب، خیابان دانشگاه، خیابان شهدای ژاندارمری، پلاک 43
صندوق پستی:
919-13145
تاریخ به‌روزآوری: 1402/11/03
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۹۰
تعداد عناوین درج شده:
۸۴۱
تعداد مطالب دارای متن
۴۸۹