درباره نشریه
ISSN:
2476-6496
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
وضعیت انتشار:
انتشار این نشریه متوقف شده‌است.
صاحب امتیاز:
شرکت علم محوران آسمان
مدیر مسئول:
عماد محمدی
سردبیر:
دکتر آرزو جهانشیر
تلفن:
034-32481179
دورنگار:
034-32481179
سایت اختصاصی:
www.emaconf.ir/j1
نشانی:
کرمان، بلوار جهاد، کوچه 56 جنوبی ، شرقی 1، پلاک 3، ، کدپستی: 7619756649
تاریخ به‌روزآوری: 1396/12/08
مدیر مسئول
عماد محمدی
عماد محمدی

سردبیر
دکتر آرزو جهانشیر

اعضای تحریریه
دکتر یاشار زهفروش

دکتر جواد بهمنی

دکتر صادق نیک بخت ناصرآباد

دکتر فرهاد پیرمحمدی علیشاه

دکتر محمدرضا بختیاری

دکتر رضوان رحیمی

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۴
تعداد عناوین درج شده:
۳۷
تعداد مطالب دارای متن
۳۷