درباره نشریه
ISSN:
2476-5570
eISSN:
6461-2476
دوره انتشار:
ماهنامه
صاحب امتیاز:
سحر کریمی
مدیر مسئول:
سحر کریمی
سردبیر:
اژدر پیری سارمانلو
مدیر اجرایی:
نسیم کریمی
تلفن:
026-32750211
سایت اختصاصی:
www.rnmagz.com
نشانی:
کرج، هفت تیر، بلوار دانش آموز، ابوسعید 34، پلاک 2، واحد یک
تلفن همراه:
09104545638
تاریخ به‌روزآوری: 1398/05/16
صاحب امتیاز
سحر کریمی
کارشناسی ارشد/ پژوهشگر افتخاری پژوهشکده علوم اجتماعی و انقلاب
رشته تخصصی: روابط بین الملل، جامعه شناسی
Sahar Karimi
Specialist: Sociology
مدیر مسئول
سحر کریمی
کارشناسی ارشد/ پژوهشگر افتخاری پژوهشکده علوم اجتماعی و انقلاب
رشته تخصصی: روابط بین الملل، جامعه شناسی
Sahar Karimi
Specialist: Sociology
سردبیر
اژدر پیری سارمانلو
کارشناسی ارشد/کارشناس صدا و سیما
رشته تخصصی: روابط بین الملل
Ajdar Piri Sarmanlou
هیات تحریریه
دکتر بهشید ارفع نیا
دانشیار واحد تهران مرکز دانشگاه آزاد اسلامی
رشته تخصصی: حقوق خصوصی
Beh Shid Arfaa Nia
Branch, Islamic Azad University
دکتر امیرهوشنگ میرکوشش
Amir Hooshang Mirkooshesh
دکتر سیدعبدالعلی قوام
استاد دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Seyyed Abdol Ali Ghavam
Professor, Faculty of Economics and Political Science, Shahid Beheshti University
Specialist: political science
دکتر حسین دهشیار
استاد دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: روابط بین الملل
Hosein Dehash Yar
Professor, Allameh Tabataba'i University
دکتر محمدرضا دهشیری
دانشیار دانشکده روابط بین الملل وزارت امور خارجه
Mohammad Reza Dehshiri
Associate professor, Faculty of International Relations,
دکتر حسینعلی افخمی
دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: علوم ارتباطات
Hossein Ali Afkhami
Associate Professor, Allameh Tabataba'i University
Specialist: Communication Sciences
دکتر جواد اطاعت
دانشیار دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: جغرافیای سیاسی
Javad Etaat
Associate Professor, Shahid Beheshti University
Specialist: political geography
دکتر مجتبی مقصودی
دانشیار تهران مرکز دانشگاه آزاد اسلامی
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Mojtaba Maghsoudi
Associate Professor, Centeral Tehran, Branch, Islamic Azad University
Specialist: political science
دکتر طاهره ابراهیمی فر
دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Tahere Ebrahimi Far
Associate Professor, Branch, Islamic Azad University
Specialist: Political Science
دکتر محمدجواد حق شناس
استادیار دانشگاه آزاد اسلامی
رشته تخصصی: روابط بین الملل و مسائل ایران
Mohammad Javad Hagh Shenas
Branch, Islamic Azad University
دکتر مهدی مطهرنیا
تحلیلگر مسائل بین الملل/استادیار دانشگاه آزاد اسلامی
رشته تخصصی: آینده پژوهی اجتماعی-سیاسی
Mehdi Motahhar Nia
Branch, Islamic Azad University
دکتر نبی الله رشنو
استادیار دانشگاه بین المللی کیش
رشته تخصصی: جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک
Nabiollah Rashno
دکتر حمیدرضا جمالی
استادیار دانشگاه آزاد اسلامی
رشته تخصصی: حقوق بین الملل
Hamid Reza Jamali
Branch, Islamic Azad University
دکتر محمدعلی بصیری
دانشیار دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: روابط بین الملل
Mohammad Ali Basiri
Associate Professor, University of Isfahan
Specialist: International Relations
دکتر مسعود همت
استادیار دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی
رشته تخصصی: حقوق
Masoud Hemmat
Branch, Islamic Azad University
دکتر مهدی جاودانی مقدم
استادیار دانشگاه آزاد اسلامی
رشته تخصصی: روابط بین الملل
Mehdi Javdani Moghaddam
Branch, Islamic Azad University
مدیر اجرایی
نسیم کریمی
کارشناس حقوقی
رشته تخصصی: حقوق و جزا
Nasim Karimi
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۴۹
تعداد عناوین درج شده:
۳۶۷
تعداد مطالب دارای متن
۳۴۷