درباره نشریه
دوره انتشار:
ماهنامه
وضعیت انتشار:
توقف انتشار
صاحب امتیاز:
محمدحسن موحدی
مدیر مسئول:
محمدحسن موحدی
سردبیر:
شورای سردبیری
تلفن:
021-88609691
021-88064348
دورنگار:
021-88609691
021-88064348
سایت اختصاصی:
www.controlnews.ir
نشانی:
تهران، خیابان شیخ بهایی شمالی، بالاتر از میدان، پلاک 73، واحد 10، ، کدپستی: 1995854433
صندوق پستی:
714-19935
تاریخ به‌روزآوری: 1397/08/12
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۴
تعداد عناوین درج شده:
۴۶
تعداد مطالب دارای متن
۴۵