درباره نشریه
ISSN:
2588-5596
eISSN:
2588-5596
دوره انتشار:
سالنامه
صاحب امتیاز:
انجمن مهندسی گاز ایران
مدیر مسئول:
دکتر علی وطنی
سردبیر:
دکتر محمدرضا امیدخواه نسرین
مدیر اجرایی:
منصور دفتریان
تلفن:
021-88552048
سایت اختصاصی:
jgt.irangi.org
نشانی:
تهران، خیابان استاد مطهری، نرسیده به میرزای شیرازی، پلاک 307، ، کدپستی: 1596916511
تاریخ به‌روزآوری: 1398/04/15
مدیر مسئول
دکتر علی وطنی
دانشیار دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مهندسی شیمی
Ali Vatani
Associate Professor, University of Tehran
Specialist: chemical engineering
سردبیر
دکتر محمدرضا امیدخواه نسرین
استاد دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: مهندسی شیمی، شیمی-طراحی فرآیند
Mohammad Reza Omidkhah Nasrin
Professor, Tarbiat Modares University
Specialist: chemical engineering, Chemistry-process design
هیات تحریریه
دکتر محمدرضا جعفری نصر
استاد موسسه تحقیقات صنعت نفت
رشته تخصصی: Chemical Engineering
Mohammad Reza Jafarinasr
Professor, Research Institute of Petroleum Industry,
Specialist: مهندسي شيمي
دکتر علی وطنی
دانشیار دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مهندسی شیمی
Ali Vatani
Associate Professor, University of Tehran
Specialist: chemical engineering
دکتر محمدرضا امیدخواه نسرین
استاد دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: مهندسی شیمی، شیمی-طراحی فرآیند
Mohammad Reza Omidkhah Nasrin
Professor, Tarbiat Modares University
Specialist: chemical engineering, Chemistry-process design
دکتر وحید تقی خانی
استاد دانشگاه صنعتی شریف
رشته تخصصی: مهندسی شیمی
Vahid Taghi khani
Professor, Sharif University of Technology
Specialist: chemical engineering
بهمن توحیدی
بهمن توحیدی
Bahman Tohidi
دکتر محمد جامی الاحمدی
دانشگاه صنعت نفت
Mohammad Jami Alahmadi
Petroleum University of Technology
دکتر ریاض خراط
استاد دانشگاه صنعت نفت
رشته تخصصی: مهندسی شیمی
Riaz Kharrat
Professor, Petroleum University of Technology
Specialist: Chemical Engineering
دکتر رهبر رحیمی
استاد دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه سیستان و بلوچستان
رشته تخصصی: مهندسی شیمی
Rahbar Rahimi
Professor, Faculty of Chemical Engineering, University of Sistan and Baluchestan
Specialist: chemical engineering
مسعود سروش
مسعود سروش
Masoud Soroush
دکتر مجتبی شریعتی نیاسر
استاد دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مهندسی شیمی
Mojtaba Shariati Niasar
Professor, School of Chemical Engineering, University of Tehran
Specialist: Chemical Engineering
دکتر سیدرضا شادی زاده
استاد دانشگاه صنعت نفت
رشته تخصصی: مهندسی نفت
Seyyed Reza Shadi Zadeh
Professor, Petroleum University of Technology
Specialist: Petroleum Engineering
مجید عابدین زادگان عبدی
مجید عابدین زادگان عبدی
Majid Abedin Zadegan Abdi
دکتر حسین گلشن
دکتر حسین گلشن
Hossein Gol Shan
دکتر تورج محمدی
استاد دانشگاه علم و صنعت ایران
رشته تخصصی: مهندسی شیمی
Touraj Mohammadi
Professor, Iran University of Science and Technology
Specialist: chemical engineering
دکتر رضا مسیبی بهبهانی
استاد دانشکده نفت دانشگاه صنعت نفت
رشته تخصصی: گاز
Reza Mosayebi Behbahani
Professor, School of Petroleum, Petroleum University of Technology
Specialist: Gas
دکتر محمود مشفقیان
استاد دانشگاه شیراز
Mahmoud moshfeghian
Professor, University of Shirazu
دکتر سیدحسام نجیبی
استاد دانشگاه صنعت نفت
رشته تخصصی: مهندسی شیمی
Seyyed Hesam Najibi
Professor, Petroleum University of Technology
Specialist: Chemical Engineering
مدیر اجرایی
منصور دفتریان
منصور دفتریان
Mansour Daftarian
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۵
تعداد عناوین درج شده:
۲۹
تعداد مطالب دارای متن
۲۹