درباره نشریه
ISSN:
2476-2938
eISSN:
2476-2946
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم پزشکی تهران
مدیر مسئول:
دکتر خسرو صادق نیت حقیقی
سردبیر:
دکتر خسرو صادق نیت حقیقی
مدیر اجرایی:
دکتر آرزو نجفی
تلفن:
021-55460184
دورنگار:
021-55460184
سایت اختصاصی:
jss.tums.ac.ir
نشانی:
تهران، میدان راه آهن، خیابان بهداری، بیمارستان بهارلو، مرکز تحقیقات اختلالات خواب، مجله علوم خواب، ، کدپستی: 1443663361
تاریخ به‌روزآوری: 1397/11/29
مدیر مسئول
دکتر خسرو صادق نیت حقیقی
خسرو صادق نیت حقیقی
استاد مرکز تحقیقات خواب شغلی دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: طب کار
Khosrow Sadegh Niiat Haghighi
Professor, Occupational Sleep Research Center, Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Occupational Medicine
ویراستار انگلیسی
دکتر علیرضا ایمانی
علیرضا ایمانی
دانشیار دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: فیزیولوژی
Ali Reza Imani
Associate Professor, Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Physiology
دکتر امین عاملی
امین عاملی
دانشیار دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: گوش و حلق و بینی، جراحی سر و گردن
Amali
Associate Professor, Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Otolaryngology, Head & Neck Surgery
دکتر امید زمانی
امید زمانی
Omid Zamani
Secretariat of The Eastern Mediterranean Region Constituency of the Global Fund, Regional Knowledge Hub for HIV/AIDS Surveillance, Tehran, Iran.,
دکتر شهرزاد نعمت اللهی
شهرزاد نعمت اللهی
Shahrzad Nematollahi
سردبیر
دکتر خسرو صادق نیت حقیقی
خسرو صادق نیت حقیقی
استاد مرکز تحقیقات خواب شغلی دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: طب کار
Khosrow Sadegh Niiat Haghighi
Professor, Occupational Sleep Research Center, Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Occupational Medicine
هیات تحریریه
سمانه اکبرپور
سمانه اکبرپور
دانشگاه علوم پزشکی تهران
Samaneh Akbarpour
Department of Epidemiology and Biostatistics, School of Public Health, Tehran University of Medical Sciences
دکتر پریسا عدیمی
پریسا عدیمی
دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: پزشکی ریوی
Parisa Adimi Naghan
Associate Professor, Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: ulmonary Medicine
زهرا بنفشه آل محمد
زهرا بنفشه آل محمد
استادیار دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: طب کار
Zahra Banafsheh Ale Mohammad
Assistant Professor, Occupational Sleep Research Center, Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Occupational Medicine
دکتر امید امینیان
امید امینیان
استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: طب کار
Omid Aminian
Professor, Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Occupational Medicine
دکتر بابک امرا
بابک امرا
استاد گروه داخلی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
رشته تخصصی: پزشکی ریوی
Babak Amra
Professor, Department of Internal Medicine, Isfahan University of Medical Sciences
Specialist: Pulmonary Medicine
دکتر علی محمد اصغری
علی محمد اصغری
دانشیار دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: گوش و حلق و بینی، جراحی سر و گردن
Ali Mohammad Asghari
Associate Professor, Iran University of Medical Sciences
Specialist: Otolaryngology, Head & Neck Surgery
دکتر محمودرضا اشرفی
محمودرضا اشرفی
استاد مرکز تحقیقات رشد و توسعه دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: مغز و اعصاب کودکان
Mahmoud Reza Ashrafi
Professor, Growth and Development Research Center, Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Pediatric Neurology
دکتر شهریار بهزادبصیرت
شهریار بهزادبصیرت
رئیس مرکز تحقیقات کاربردی پلیس راهنمایی و رانندگی
Shahryar Behzad Basirat
Chief of Applied Research Center of Traffic Police,
احمدرضا دهپور
استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: فارماکولوژی
Ahmad Reza Deh Pour
Professor, Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Pharmacology
دکتر محمد فرهادی
محمد فرهادی
استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: گوش و حلق و بینی، جراحی سر و گردن
Mohammad Farhadi
Professor, Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Otolaryngology, Head & Neck Surgery
میرفرهاد قلعه بندی
میرفرهاد قلعه بندی
مرکز تحقیقات بهداشت روان دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: روانپزشکی
Mir Farhad Ghaleh Bandi
Mental Health Research Center, Iran University of Medical Sciences
Specialist: Psychiatry
دکتر کیوان گوهری مقدم
کیوان گوهری مقدم
دانشیار دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: پزشکی ریوی
Keivan Gohari Moghadam
Associate Professor, Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Pulmonary Medicine
ابوالفضل گلستانی
ابوالفضل گلستانی
دانشیار دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: بیوشیمی بالینی
Abolfazl Golestani
Associate Professor, Faculty of Medicine, Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Clinical Biochemistry
دکتر محمدحسین حریرچیان
محمدحسین حریرچیان
مرکز تحقیقات مغز و اعصاب ایران دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: عصب شناسی
Mohammad Hossein Harirchian
Iranian Center for Neurological Research, Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Neurology
دکتر آرزو حشمتی
آرزو حشمتی
دانشیار
رشته تخصصی: عصب شناسی
Arezou Heshmati
Associate Professor,
Specialist: Neurology
دکتر مریم حسینعلی ایزد
مریم حسینعلی ایزد
استادیار دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: ایمونولوژی و عصب شناسی
Maryam Hossein Ali Izad
Assistant Professor, Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Immunology and Neuroimmunology
شبنم جلیل القدر
دانشیار مرکز تحقیقات رشد کودکان دانشگاه علوم پزشکی قزوین
رشته تخصصی: بیماری های کودکان
Shabnam Jalilol Ghadr
Associate Professor, Children Growth Research Center, Qazvin University of Medical Sciences
Specialist: Children's diseases
دکتر لیلا خیراندیش
لیلا خیراندیش
استاد گروه کودکان
رشته تخصصی: اطفال
Leila Kheir Andish Gozal
Professor, Department of Pediatrics,
Specialist: Pediatrics
دکتر سیدمجید موسوی موحد
سیدمجید موسوی موحد
استادیار دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: نفرولوژی
Seyed Majid Moosavy Movahhed
Assistant Professor, Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Nephrology
دکتر شهریار نفیسی
شهریار نفیسی
استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: عصب شناسی
Shahriar Nafisi
Professor, Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Neurology
امیرهوشنگ مهرپرور
استاد گروه پزشکی شغلی دانشگاه علوم پزشکی یزد
Amir Hooshang Mehrparvar
Professor, Department of Occupational Medicine, Shahid Sadoughi University of Medical Sciences
Specialist: Occupational Medicine
دکتر سیدحسین مرتضوی
سیدحسین مرتضوی
استاد گروه جراحی دهان و فک و صورت دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: جراحی دهان و فک و صورت
Seyyed Hossein Mortazavi
Professor, Department of Oral & Maxillofacial Surgery, Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Oral and Maxillofacial Surgery
دکتر اسماعیل شاهسوند آنانلو
اسماعیل شاهسوند آنانلو
دانشیار گروه روانپزشکی ژنومی و ژنومیک رفتاری دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: روانپزشکی
Esmaeil Shahsavand Ananloo
Associate Professor, Department of Genomic Psychiatry and Behavioral Genomucs, Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Psychiatry
دکتر عباس شکوری
عباس شکوری
دانشیار دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: ژنتیک پزشکی
Abbas Shakoori
Associate Professor, Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Medical Genetics
دکتر امیر شرفخانه
امیر شرفخانه
استاد
Amir Sharaf Khaneh
Professor,
Specialist: Medicine
دکتر زهره یزدی
زهره یزدی
دانشیار دانشگاه علوم پزشکی قزوین
رشته تخصصی: طب کار
Zohreh Yazdi
Associate Professor, Qazvin University of Medical Sciences
Specialist: Occupational Medicine
مدیر اجرایی
دکتر آرزو نجفی
آرزو نجفی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
Arezu Najafi
Occupational Sleep Research Center, Tehran University of Medical Sciences
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۸
تعداد عناوین درج شده:
۶۴
تعداد مطالب دارای متن
۶۲