درباره نشریه
ISSN:
2476-3667
دوره انتشار:
ماهنامه
صاحب امتیاز:
دکتر امیرحسین یوسفی
مدیر مسئول:
لیلا یوسفی
سردبیر:
دکتر میلاد فتحی
مدیرداخلی:
منیژه ملائی
مدیر بازرگانی و تبلیغات:
علی اصغر عبدی
تلفن:
021-43857124
دورنگار:
021-43857124
سایت اختصاصی:
www.shebakmag.ir
نشانی:
تهران، افسریه، 15 متری چهارم، خیابان 38، پلاک 28، واحد 2
تهران، کرج، چهاراه هفت تیر، خیابان لاله1، ساختمان نیکو، پ14، طبقه همکف، تلفن: 02632747158
تاریخ به‌روزآوری: 1398/08/29
صاحب امتیاز
دکتر امیرحسین یوسفی
دکتر امیرحسین یوسفی
Amir Hosein Yousefi
مدیر مسئول
لیلا یوسفی
لیلا یوسفی
سردبیر
دکتر میلاد فتحی
دکتر میلاد فتحی
Milad Fathi
مدیرداخلی
منیژه ملائی
منیژه ملائی
Manijeh Mollaee
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۵۳
تعداد عناوین درج شده:
۲۹۸
تعداد مطالب دارای متن
۲۹۸