درباره نشریه
ISSN:
2476-4930
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
وضعیت انتشار:
انتشار این نشریه متوقف شده‌است.
صاحب امتیاز:
بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی بقیه الله عج
مدیر مسئول:
دکتر علیرضا جلالی فراهانی
سردبیر:
دکتر مجید رمضانی
مدیر اجرایی:
دکتر حبیب الله یاری بیگی
ویراستار فارسی:
عادله سادات کلوشانی
تلفن:
021-81263619
سایت اختصاصی:
www.hrjbaq.ir
نشانی:
تهران، میدان ونک، خیابان ملاصدرا، چهارراه شیخ بهایی، بیمارستان بقیه اله عج، طبقه ششم مرکزی، دفتر مجلات بیمارستان
تاریخ به‌روزآوری: 1401/04/08
مدیر مسئول
دکتر علیرضا جلالی فراهانی
استاد
دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
Alireza Jalali Farahani
Professor
Baqiyatallah University of Medical Sciences
Specialist: Anesthesiologist
سردبیر
دکتر مجید رمضانی

اعضای تحریریه
خدیجه ابوالمعالی الحسینی
دانشیار روان شناسی تربیتی، گروه روان شناسی، دانشکده علوم انسانی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
Khadijeh Abolmaali Alhosseini
Associate Professor, Department of Psychology, Human Science Faculty
Tehran North Branch, Islamic Azad University
دکتر مهرداد آقایی
دانشیار گروه زبان و ادبیات عربی
دانشگاه محقق اردبیلی
رشته تخصصی: زبان و ادبیات عربی
Mehrdad Aghaei
Associate Professor, Department of Arabic Language and Literature
University of Mohaghegh Ardabili
دکتر حسن رضایی

دکتر مرتضی ایزدی
استاد
دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
رشته تخصصی: بیماریهای عفونی
Morteza Izadi
Professor International Travel Medicine Center of Iran
Baqiyatallah University of Medical Sciences
دکتر غلامحسین علیشیری
استاد
دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
رشته تخصصی: روماتولوژی
Gholamhossein Alishiri
Professor
Baqiyatallah University of Medical Sciences
Specialist: Rheumatologist
دکتر عباس حاج آخوندی
استاد
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: فارماکوکوگنوزی
Abbas Haj Akhundi
Professor
Tehran University of Medical Sciences
دکتر بابک عشرتی
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی اراک
Babak Eshrati
Associate Professor
Arak University of Medical Sciences
دکتر آرش حسین نژاد
دانشیار دانشگاه بوستون- آمریکا
Arash Hossien Nejad
Associate Professor Boston University
دکتر مجتبی صداقت
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: پزشکی اجتماعی
Mojtaba Sedaghat
Associate Professor
Tehran University of Medical Sciences
دکتر زهره مظاهری
دانشیار
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: بیوتکنولوژی
Zohreh Mazaheri
Associate Professor
Tarbiat Modares University
دکتر نعمت الله جنیدی جعفری
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
رشته تخصصی: بیماریهای عفونی
Nematollah Jonaidi Jafari
Associate Professor
Baqiyatallah University of Medical Sciences
دکتر محسن صابری اسفیدواجانی
دانشیار مرکز تحقیقات طب، قرآن و حدیث، گروه پزشکی اجتماعی، دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
رشته تخصصی: پزشکی اجتماعی، بهداشت عمومی، آمار حیاتی، اپیدمیولوژی، طب پیشگیری، ارتقا سلامت
Mohsen Saberi Isfeedvajani
Associate Professor, Medicine, Quran and Hadith Research Center and Department of Community Medicine, Faculty of Medicine
Baqiyatallah University of Medical Sciences
Specialist: Community Medicine
ویراستار فارسی
عادله سادات کلوشانی
عادله سادات کلوشانی

مدیر اجرایی
دکتر حبیب الله یاری بیگی

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۷
تعداد عناوین درج شده:
۲۱۳
تعداد مطالب دارای متن
۲۱۲