درباره نشریه
ISSN:
2538-2683
eISSN:
2538-2691
دوره انتشار:
دوماهنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم پزشکی تهران
مدیر مسئول:
دکتر سید فرشاد علامه
سردبیر:
دکتر شاهین آخوندزاده
مدیر اجرایی:
دکتر سهیل پیمان
مدیرداخلی:
دکتر عباس تفاخری
تلفن:
021-64053482
دورنگار:
021-64053482
سایت اختصاصی:
crcp.tums.ac.ir
نشانی:
تهران، بلوار کشاورز، خیابان پور سینا، دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه تهران، ساختمان سینا، طبفه دوم، واحد 308
تاریخ به‌روزآوری: 1402/02/25
مدیر مسئول
دکتر سید فرشاد علامه
گروه داخلی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
Seyed Farshad Allameh
Department of Internal Medicine
Tehran University of Medical Sciences
سردبیر
دکتر شاهین آخوندزاده
استاد دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: روان پزشکی، سایکوفارماکولوژی، روانشناسی بالینی
Shahin Akhondzadeh
Professor Psychiatric Research Center
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Psychiatry, Clinical Psychopharmacology
اعضای تحریریه
دکتر مریم مهرپویا
گروه قلب و عروقگروه قلب و عروق
دانشگاه علوم پزشکی تهران
Maryam Mehrpooya
Department of Cardiology
Tehran University of Medical Sciences
Norbert Muller
Norbert Muller
Department of Psychiatry and Psychotherapy, Ludwig-Maximilians-Universitat Munchen, Munich, Germany.
دکتر رضا شاه سیاه
مرکز تحقیقات سرطان
دانشگاه علوم پزشکی تهران
Reza Shah Siah
Center for Cancer Research
Tehran University of Medical Sciences
دکتر امیرعلی سهراب پور

Amir Ali Sohrabpour

دکتر شاهین حمزه لو
استادیار
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: بیماری های پوست
Shahin Hamzelou
Assistant Professor Department of Dermatology
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Skin diseases
دکتر شاهین آخوندزاده
استاد دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: روان پزشکی، سایکوفارماکولوژی، روانشناسی بالینی
Shahin Akhondzadeh
Professor Psychiatric Research Center
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Psychiatry, Clinical Psychopharmacology
دکتر سید فرشاد علامه
گروه داخلی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
Seyed Farshad Allameh
Department of Internal Medicine
Tehran University of Medical Sciences
دکتر سهیل پیمان
گروه داخلی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
Soheil Peiman
Department of Internal Medicine
Tehran University of Medical Sciences
دکتر عباس تفاخری
دکتر عباس تفاخری
مرکز تحقیقات مغز و اعصاب ایران
دانشگاه علوم پزشکی تهران
Abbas Tafakhori
Iranian Center of Neurological Research
Tehran University of Medical Sciences
دکتر رضا ملک زاده
استاد مرکز تحقیقات بیماری های گوارشی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
Reza Malekzadeh
Professor Digestive Disease Research Center
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Gastroenterology and Hepatology
دکتر مصطفی معین
استاد ایمونولوژی، موسسه تحقیقات آسم و آلرژی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: کودکان، آلرژی و ایمونولوژی بالینی
Mostafa Moin
Professor Immunology, Asthma and Allergy Research Institute
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Pediatrics, Allergy & Clinical Immunology
دکتر نیما رضایی
استاد مرکز تحقیقات ایمونولوژی مولکولی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: ایمونولوژی
Nima Rezaei
Professor Molecular Immunology Research Center
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Immunology
سید امیرحسین امامی
سید امیرحسین امامی
موسسه سرطان
دانشگاه علوم پزشکی تهران
Seyed Amir Hossein Emami
Cancer Institute
Tehran University of Medical Sciences
دکتر علیرضا استقامتی
استاد مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم
دانشگاه علوم پزشکی تهران
Ali Reza Esteghamati
Professor, Endocrinology and Metabolism Research Center
Tehran University of Medical Sciences
دکتر مسعود سهیلیان
دکتر مسعود سهیلیان
استاد گروه چشم پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: متخصص چشم
Masoud Soheilian
Professor Department of Ophthalmology
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: optometrist
دکتر همایون امینی
استاد مرکز تحقیقات روانپزشکی و روانشناسی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: روانپزشکی
Homayoun Amini
Professor Psychiatry and Psychology Research Center
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Psychiatry
دکتر محمدعلی جوادی
مرکز تحقیقات چشم پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: فلوشیپ قرنیه
Mohammad Ali Javadi
Ophthalmic Research Center
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Corneal Fellowship
دکتر احمد کاویانی
استاد Department of Surgery
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: جراحی سرطان، جراحی پستان
Ahmad Kaviani
Professor, Tehran University of Medical Sciences
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: breast and cancer surgery
دکتر عباس بصیری
استاد مرکز تحقیقات اورولوژی و نفرولوژی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: اورولوژی
Abbas Basiri
Professor Urology and Nephrology Research Center
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Urology
دکتر سید محمدجواد مرتضوی
استاد گروه ارتوپدی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: فیزیک پزشکی، جراحی ارتوپدی
Seyyed Mohammad Javad Mortazavi
Professor Orthopedic group
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Medical Physics, Orthopedic Surgery
دکتر بیتا گرامی زاده

Bita Geramizadeh

دکتر مریم دانش پژوه
دکتر مریم دانش پژوه
استاد پوست
دانشگاه علوم پزشکی تهران
Maryam Daneshpazhooh
Associate Professor Dermatolgy
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Dermatology
دکتر محمدحسین صومی

دانشگاه علوم پزشکی تبریز
رشته تخصصی: گوارش و کبد
Mohammad Hossein Somii

Tabriz University of Medical Sciences
Specialist: Digestive and liver
مهرشاد عباسی
مهرشاد عباسی
مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم
دانشگاه علوم پزشکی تهران
Mehrshad Abbasi
Endocrinology and Metabolism Research Center
Tehran University of Medical Sciences
دکتر ناصر ابراهیمی دریانی
رییس بخش گوارش بیمارستان امام خمینی تهران
رشته تخصصی: فوق تخصص گوارش
Nasser Ebrahimi Daryani

Specialist: Gastroenterology
دکتر محمدحسین حریرچیان
استاد بیماری های مغز و اعصاب
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: عصب شناسی
Mohammad Hossein Harirchian
Professor, Neurology
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Neurology
دکتر مجید حق جو
استاد مرکز تحقیقات پزشکی قلب و عروق رجائی
دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: فلوشیپ اینترونشنال الکتروفیزیولوژی
Majid Hagh Joo
Professor Rajaei Cardiovascular Medical and Research Center
Iran University of Medical Sciences
Specialist: Interventional Electrophysiology Fellowship
دکتر مینا حاجی فرج تبریزی
دکتر مینا حاجی فرج تبریزی
گروه ژنتیک پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
Mina Haji faraj Tabrizi
Department of Medical Genetics
Tehran University of Medical Sciences
دکتر لادن کاشانی
گروه زنان و زایمان
دانشگاه علوم پزشکی تهران
Ladan Kashani
Department of Gynecology and Obstetrics
Tehran University of Medical Sciences
دکتر امیرآروین سازگار

دانشگاه علوم پزشکی تهران
Amir Arvin Sazegar
Department of Otolaryngology-Head and Neck Surgery,
Tehran University of Medical Sciences
دکتر هادی رکنی یزدی
دانشیار گروه رادیولوژی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
Hadi Rokni Yazdi
Associate Professor Department of Radiology
Tehran University of Medical Sciences
مجتبی محمدی اردهالی
مجتبی محمدی اردهالی
گروه گوش و حلق و بینی - جراحی سر و گردن
دانشگاه علوم پزشکی تهران
Mojtaba Mohammadi Ardehali
Department of Otolaryngology-Head and Neck Surgery
Tehran University of Medical Sciences
دکتر فردین عمیدی
دکتر فردین عمیدی
استاد گروه آناتومی و جنین شناسی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: علوم تشریحی
Fardin Amidi
Professor Department of Anatomy and Embryology
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Anatomical Sciences
دکتر فرزاد علامه
دکتر فرزاد علامه
گروه ارولوژی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Farzad Allameh
Department of Urology
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
محسن اسفندبد
محسن اسفندبد
هماتولوژی-انکولوژی و مرکز تحقیقات پیوند سلولهای بنیادی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
Mohsen Esfandbod
Hematology-Oncology and Stem Cell Transplantation Research Center
Tehran University of Medical Sciences
وجیهه آقاملایی
وجیهه آقاملایی
مرکز تحقیقات مغز و اعصاب ایران
دانشگاه علوم پزشکی تهران
Vajiheh Agha Mollaii
Iranian Center for Neurological Research
Tehran University of Medical Sciences
دکتر مهرناز اسدی قره باغی
گروه داخلی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
Mehrnaz Asadi Gharabaghi
Department of Internal Medicine
Tehran University of Medical Sciences
دکتر امیر شرفخانه
دکتر امیر شرفخانه
استاد
Amir Sharaf Khaneh
Professor
Specialist: Medicine
دکتر اصغر رستگار
استاد
Asghar Rastegar
Professor , Yale University of Medical Sciences, Yale, USA
Specialist: Medicine
دکتر لیلا خیراندیش
دکتر لیلا خیراندیش
استاد گروه کودکان
رشته تخصصی: اطفال
Leila Kheir Andish Gozal
Professor Department of Pediatrics
Specialist: Pediatrics
دکتر محمدرضا رسولی
گروه بیهوشی
Mohammad Reza Rasouli
Department of Anesthesiology, Thomas Jefferson University, Philadelphia, PA, USA.
امیرحسین مدبرنیا
امیرحسین مدبرنیا
گروه روانپزشکی
Amir Hossein Modabber Nia
Department of Psychiatry, Icahn School of Medicine, New York, NY, United States.
حسین رعیت زاده
حسین رعیت زاده
گروه پزشکی
Hosein Rayat Zadeh
Department of Medicine Penn State University Hershey, PA, USA.
پدرام حیدری
پدرام حیدری

Pedram Heidari
Department of Radiology, Massachusetts General Hospital, Harvard Medical School Boston, MA, United States.
دکتر بیتا شکوری
دکتر بیتا شکوری

Bita Shakoory
Department of Medicine, Section of Rheumatology Temple University Philadelphia, PA, United States.
مدیر اجرایی
دکتر سهیل پیمان
گروه داخلی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
Soheil Peiman
Department of Internal Medicine
Tehran University of Medical Sciences
مدیرداخلی
دکتر عباس تفاخری
دکتر عباس تفاخری
مرکز تحقیقات مغز و اعصاب ایران
دانشگاه علوم پزشکی تهران
Abbas Tafakhori
Iranian Center of Neurological Research
Tehran University of Medical Sciences
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳۸
تعداد عناوین درج شده:
۳۵۷
تعداد مطالب دارای متن
۳۵۳