درباره نشریه
ISSN:
2423-4478
دوره انتشار:
فصلنامه (الکترونیکی)
صاحب امتیاز:
دکتر محسن آسوری
مدیر مسئول:
دکتر محسن آسوری
سردبیر:
دکتر هاله اخوان نیاکی
مدیر اجرایی:
دکتر علی اصغر احمدی
ویراستار انگلیسی:
دکتر هاله اخوان نیاکی
تلفن:
011-44222245
سایت اختصاصی:
www.ibbj.org
نشانی:
آمل، مؤسسه 1001، مقابل درمانگاه بیمارستان 17 شهریور، ، کدپستی: 4617847947
تلفن همراه:
09124222576
تاریخ به‌روزآوری: 1400/05/07
صاحب امتیاز
دکتر محسن آسوری

Mohsen Asouri
North Research Center, Pasteur Institute, Amol, Iran
مدیر مسئول
دکتر محسن آسوری

Mohsen Asouri
North Research Center, Pasteur Institute, Amol, Iran
سردبیر
دکتر هاله اخوان نیاکی

دانشگاه علوم پزشکی بابل
Haleh Akhavan Niaki

Babol University of Medical Sciences
اعضای تحریریه
دکتر علیرضا حیدری

Ali Reza Heidari
Department of Chemistry, California South University, Irvine, California, USA
دکتر مصطفی ابوترابی ادرستانی
دکتر مصطفی ابوترابی ادرستانی

Mostafa Aboo Torabi Adrestani
nstitute of Vegetative Physiology, Medical faculty, Koln University, Germany
دکتر غلامحسین اشرفی

Gholam Hossein Ashrafi
Cancer Study Group, SEC Faculty, Kingston University London, UK
دکتر زینت السادات بوذری
گروه زنان و زایمان
دانشگاه علوم پزشکی بابل
Zinatossadat Bouzari
Department of Obstetrics & Gynecology
Babol University of Medical Sciences
دکتر سید محسن آقاجانپورمیر
گروه ژنتیک
دانشگاه علوم پزشکی بابل
Seyed Mohsen Agha Jan Pour Mir
Department of Genetics,
Babol University of Medical Sciences
Vazquez Carrera
Vazquez Carrera
CIBER de Diabetes y Enfermedades Metab?licas Asociadas (CIBERDEM) - Instituto de Salud Carlos III, Spain
Wei Cui
Wei Cui
Department of Pathology & Laboratory Medicine, University of Kansas Medical Center, USA
Lin Ding
Lin Ding
Department of Internal medicine, Medical School, University of Michigan, USA
Ayman Zaky Elsayed Elsamanoudy
Ayman Zaky Elsayed Elsamanoudy
Department of Medical Biochemistry, Faculty of Medicine, Mansoura University, Egypt
دکتر سید محمدحسین قادریان
بخش ژنتیک پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Sayyed Mohammad Hossein Ghaderian
Medical Genetics department
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Usman Hassan
Usman Hassan
Department of Pathology, Shaukat Khanum Memorial Cancer Hospital and Research Center, Pakistan
Jifan Hu
Jifan Hu
Stem Cell and Cancer Center, First Affiliated Hospital, Jilin University, Changchun, People's Republic, China
Yi Huang
Yi Huang
Department of Neurosurgery, Ningbo Hospital of Zhejiang University, China
Catherine Jomary
Catherine Jomary
Retinitis Pigmentosa Research Unit, King’s College London, UK
دکتر محمود کجباف
دکتر محمود کجباف

Mahmud Kaj Baf
Drug Metabolism Division of Aptuit, Italy
Ravinder Kumar Kaundal
Ravinder Kumar Kaundal
Department of Immunobiology, Yale School of Medicine, USA
Antonio Simone Lagana
Antonio Simone Lagana
Department of Human Pathology in Adulthood and Childhood, University of Messina, Italy
Bingyun Li
Bingyun Li
Harvard Medical School, Harvard-MIT Division of Health Science, USA
Hui Xin Liu
Hui Xin Liu
Department of Medical Pathology & Laboratory Medicine, University of California, Davis Medical Center, USA
Hala R.Makhlouf
Hala R.Makhlouf
Division of Cancer Treatment and Diagnosis, National Cancer Institute/National Institute of Health, USA
Parmeet Kaur Manchanda
Parmeet Kaur Manchanda
Department of Molecular Virology, Immunology, and Medical Genetics, Ohio State University, USA
Insup Noh
Insup Noh
Department of chemical and biomolecular engineering, Seoul National University of Science and Technology, Korea
Ita oKelly
Ita oKelly
Human Development and Health Academic Unit, Faculty of Medicine, University of Southampton, Southampton General Hospital, UK
Francesco Onida
Francesco Onida
Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico, University of Milan, Italy
Dhaya Perumal
Dhaya Perumal
Department of Pharmacy and Chemistry, Faculty of Science, Engineering and Computing, Kingston University London, UK
Godefridus J.Frits Peters
Godefridus J.Frits Peters
Department of Medical Oncology, VU University Medical Center (VUmc), Cancer Center Amsterdam, Netherland
Graziano Pinna
Graziano Pinna
Psychiatric Institute, University of Illinois, USA
Andrea Mario Pompeo Romani
Andrea Mario Pompeo Romani
Department of Physiology and Biophysics, Case Western Reserve University, USA
Vandana Rai
Vandana Rai
Human Molecular Genetics Laboratory, Department of Biotechnology, VBS Purvanchal University, India
Domenico Rubello
Domenico Rubello
Department of Nuclear Medicine, PET/CT Center, "Santa Maria della Misericordia" Hospital, Italy
دکتر محمدعلی شکرگزار
استاد
انستیتو پاستور ایران
رشته تخصصی: بیوتکنولوژی پزشکی و مهندسی بافت
Mohammad Ali Shokr Gozar
Professor
Pasteur Institute of Iran
Specialist: Medical Biotechnology and Tissue Engineering
Jianxun Jim Song
Jianxun Jim Song
Department of Microbiology and Immunology, Pennsylvania State University College of Medicine, USA
S.Fadilah binti S. Abdul Wahid
S.Fadilah binti S. Abdul Wahid
Cell Therapy Center, Faculty of Medicine, UKM Medical Center (UKMMC), Malaysia
Bin Zhou
Bin Zhou
Department of Biomedical Engineering, Columbia University, USA
Benedetto Sacchetti
Benedetto Sacchetti
Department Hematology, Oncology and Molecular Medicine viale Regina Elena, 299, 00161, Rome, Italy
ویراستار انگلیسی
دکتر هاله اخوان نیاکی

دانشگاه علوم پزشکی بابل
Haleh Akhavan Niaki

Babol University of Medical Sciences
مدیر اجرایی
دکتر علی اصغر احمدی

رشته تخصصی: روانشناسی
Ali Asghar Ahmadi

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۸
تعداد عناوین درج شده:
۱۶۵
تعداد مطالب دارای متن
۱۳۲