درباره نشریه
ISSN:
2322-4800
eISSN:
2538-5348
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه گیلان
مدیر مسئول:
دکتر فرهاد رحمانی نیا
سردبیر:
دکتر رحیم رمضانی نژاد
مدیر اجرایی:
دکتر مینا ملایی
سایت اختصاصی:
jsmd.guilan.ac.ir
نشانی:
رشت، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، نشریه مدیریت و توسعه ورزش
صندوق پستی:
1438
تاریخ به‌روزآوری: 1402/08/10

مدیریت ورزشی دانش و حرفه ­ای میان ‌رشته­ ای از رشته‌ های مختلف علوم انسانی و اجتماعی است که زمینه­ های پژوهشی مشترک و فراوانی را پیش روی محققان این حوزه ­ها قرار داده است. نشریه مدیریت و توسعه ورزش نیز در جهت انعکاس بخشی از تلاش ­های پژوهشی درصدد است به ارتقای علمی رشته مدیریت ورزشی و تقویت مدیریت سازمان­ های ورزشی کمک کند. بنابراین کلیه محققان حوزه ‌های مختلف می ­توانند از طریق این نشریه، یافته­ های پژوهشی خود را با رویکردی کلان، استراتژیک و توسعه­‌ محور در اختیار اندیشمندان و دست ­اندرکاران قرار دهند.

مدیر مسئول
دکتر فرهاد رحمانی نیا
استاد
دانشگاه گیلان
رشته تخصصی: فیزیولوژی ورزشی
Farhad Rahmaninia
Professor
University of Guilan
Specialist: Sport physiology
سردبیر
دکتر رحیم رمضانی نژاد
استاد تمام مدیریت ورزش،دانشکده علوم ورزشی
دانشگاه گیلان
رشته تخصصی: مدیریت ورزش
Rahim Ramzaninejad
Full Professor, Sport Management ,Faculty of Sport Sciences,
University of Guilan
اعضای تحریریه
دکتر مهرعلی همتی نژاد طولی
استاد دانشکده تربیت وعلوم ورزشی
دانشگاه گیلان
رشته تخصصی: مدیریت ورزشی
Mehr Ali Hemmatinezhadtouli
Professor, facoulty of physical education
University of Guilan
Specialist: Sport Management
دکتر محمدمهدی رحمتی
دانشیار جامعه شناسی، علوم اجتماعی، ادبیات و علوم انسانی
دانشگاه گیلان
رشته تخصصی: جامعه شناسی
Mohammad Mahdi Rahmati
Associate Professor, Department of social science
University of Guilan
Specialist: Sociology
دکتر موسی کافی ماسوله
استاد
دانشگاه گیلان
رشته تخصصی: روان شناسی
Moosa Kafie Masuleh
Professor
University of Guilan
Specialist: Psychology
دکتر میرحسن سیدعامری
استاد
دانشگاه ارومیه
رشته تخصصی: مدیریت ورزشی، مدیریت و برنامه ریزی در تربیت بدنی
Mir Hasan Seyadameri
Professor
University of Urmia
Specialist: Sport Managment, Management and planning in physical education
دکتر مهرداد محرم زاده
استاد
دانشگاه محقق اردبیلی
رشته تخصصی: مدیریت ورزشی
Mehrdad Moharramzadeh
Professor
University of Mohaghegh Ardabili
Specialist: Sport Managment
دکتر بهرام یوسفی
دانشیار
دانشگاه رازی کرمانشاه
رشته تخصصی: مدیریت ورزشی
Bahram Yousefi
Associate Professor
Razi University
Specialist: Sport Managment
مدیر اجرایی
دکتر مینا ملایی
استادیار
دانشگاه گیلان
رشته تخصصی: مدیریت ورزشی
Mina Mallaei
Assistant Professor
University of Guilan
Specialist: Sport Managment
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳۳
تعداد عناوین درج شده:
۳۷۰
تعداد مطالب دارای متن
۳۵۰