درباره نشریه
ISSN:
2322-4800
eISSN:
2538-5348
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه گیلان
مدیر مسئول:
دکتر فرهاد رحمانی نیا
سردبیر:
دکتر رحیم رمضانی نژاد
مدیر اجرایی:
دکتر مینا ملایی
سایت اختصاصی:
jsmd.guilan.ac.ir
نشانی:
رشت، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، نشریه مدیریت و توسعه ورزش
صندوق پستی:
1438
تاریخ به‌روزآوری: 1401/06/10

مدیریت ورزشی دانش و حرفه ­ای میان ‌رشته­ ای از رشته‌ های مختلف علوم انسانی و اجتماعی است که زمینه­ های پژوهشی مشترک و فراوانی را پیش روی محققان این حوزه ­ها قرار داده است. نشریه مدیریت و توسعه ورزش نیز در جهت انعکاس بخشی از تلاش ­های پژوهشی درصدد است به ارتقای علمی رشته مدیریت ورزشی و تقویت مدیریت سازمان­ های ورزشی کمک کند. بنابراین کلیه محققان حوزه ‌های مختلف می ­توانند از طریق این نشریه، یافته­ های پژوهشی خود را با رویکردی کلان، استراتژیک و توسعه­‌ محور در اختیار اندیشمندان و دست ­اندرکاران قرار دهند.

مدیر مسئول
دکتر فرهاد رحمانی نیا
استاد
دانشگاه گیلان
رشته تخصصی: فیزیولوژی ورزشی
Farhad Rahmaninia
Professor
University of Guilan
Specialist: Sport physiology
سردبیر
دکتر رحیم رمضانی نژاد
استاد
دانشگاه گیلان
رشته تخصصی: مدیریت ورزش
Rahim Ramzaninejad
professor
University of Guilan
اعضای تحریریه
دکتر مهرعلی همتی نژاد طولی
استاد دانشکده تربیت وعلوم ورزشی
دانشگاه گیلان
رشته تخصصی: مدیریت ورزشی
Mehr Ali Hemmatinezhadtouli
Professor, facoulty of physical education
University of Guilan
Specialist: Sport Management
دکتر محمدمهدی رحمتی
دانشیار جامعه شناسی، علوم اجتماعی، ادبیات و علوم انسانی
دانشگاه گیلان
رشته تخصصی: جامعه شناسی
Mohammad Mahdi Rahmati
Associate Professor, Department of social science
University of Guilan
Specialist: Sociology
دکتر موسی کافی ماسوله
استاد
دانشگاه گیلان
رشته تخصصی: روان شناسی
Moosa Kafie Masuleh
Professor
University of Guilan
Specialist: Psychology
دکتر میرحسن سیدعامری
استاد
دانشگاه ارومیه
رشته تخصصی: مدیریت ورزشی، مدیریت و برنامه ریزی در تربیت بدنی
Mir Hasan Seyadameri
Professor
University of Urmia
Specialist: Sport Managment, Management and planning in physical education
دکتر مهرداد محرم زاده
استاد
دانشگاه محقق اردبیلی
رشته تخصصی: مدیریت ورزشی
Mehrdad Moharramzadeh
Professor
University of Mohaghegh Ardabili
Specialist: Sport Managment
دکتر بهرام یوسفی
دانشیار
دانشگاه رازی کرمانشاه
رشته تخصصی: مدیریت ورزشی
Bahram Yousefi
Associate Professor
Razi University
Specialist: Sport Managment
مدیر اجرایی
دکتر مینا ملایی
استادیار
دانشگاه گیلان
رشته تخصصی: مدیریت ورزشی
Mina Mallaei
Assistant Professor
University of Guilan
Specialist: Sport Managment
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۹
تعداد عناوین درج شده:
۳۳۰
تعداد مطالب دارای متن
۳۱۲