درباره نشریه
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
حجت الاسلام دکتر محمدتقی فعالی
مدیر مسئول:
حجت الاسلام دکتر محمدتقی فعالی
سردبیر:
حجت الاسلام دکتر محمدتقی فعالی
مدیر اجرایی:
مصطفی محمدی یدک
تلفن:
025-32603095
دورنگار:
025-32603094
نشانی:
قم، خیابان صفاشهر، کوچه چهارم، پلاک 50، ، کدپستی: 3716984599
صندوق پستی:
184-3765
اشتراک:
تلفن:
025-32603095
پست الکترونیک:
journal@manaviyat.ir
تاریخ به‌روزآوری: 1398/10/26

طعم زندگی نشریه ای تخصصی در زمینه مطالعات سبک زندگی است. این نشریه ضمن بررسی تحولات سبک زندگی در غرب، نگاهی به فعالان در این حوزه مطالعاتی و آثار منتشر شده در این زمینه دارد.

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۰
تعداد عناوین درج شده:
۱۲۳
تعداد مطالب دارای متن
۱۲۲