درباره نشریه
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
وضعیت انتشار:
انتشار این نشریه متوقف شده‌است.
صاحب امتیاز:
محمد طاهری خسروشاهی
مدیر مسئول:
محمد طاهری خسروشاهی
سردبیر:
محمد طاهری خسروشاهی
کانال تلگرام:
safinehyetabriz
تلفن همراه:
09305741592
صندوق پستی:
169- 51665
تاریخ به‌روزآوری: 1397/07/04
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲
تعداد عناوین درج شده:
۱۱۵
تعداد مطالب دارای متن
۱۱۵