درباره نشریه
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
شروع انتشار:
01/04/97
صاحب امتیاز:
احمد حکیمی پور
مدیر مسئول:
احمد حکیمی پور
سردبیر:
دکتر حسن اکبری بیرق
تلفن:
021-88973628
دورنگار:
021-88973629
نشانی:
تهران، میدان فاطمی، خیابان شهید گمنام، پلاک 26، طبقه اول، واحد 8
سایت اختصاصی:
khsmag.ir
تاریخ به‌روزآوری: 1399/04/24
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۸
تعداد عناوین درج شده:
۱۱۲
تعداد مطالب دارای متن
۱۱۲