درباره نشریه
دوره انتشار:
فصلنامه
شروع انتشار:
1397/04/01
صاحب امتیاز:
گلناز سادات صباغیان
مدیر مسئول:
منیژه ملائی
سردبیر:
شورای سردبیری
نشانی:
کرج، بلوار امام خمینی (باغستان)، بین خیابان پنجم و ششم، روبروی مجموعه ورزشی انقلاب، پلاک 735، ساختمان پرند، واحد1
تلفن:
026-34436959
021-33202487
سایت اختصاصی:
www.arien.ir
دورنگار:
021-43857124
تاریخ به‌روزآوری: 1397/11/22
صاحب امتیاز
گلناز سادات صباغیان
گلناز سادات صباغیان
مدیر مسئول
منیژه ملائی
منیژه ملائی
Manijeh Mollaee
هیات تحریریه
دکتر سیامک حاجی یخچالی
سیامک حاجی یخچالی
دانشگاه تهران
Siamak Haji Yakhchali
University of Tehran
محمدمهدی نصیری خونساری
دانشیار دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مهندسی صنایع
Mohammad Mehdi Nasiri khonsari
Associate Professor, University of Tehran
Specialist: industrial engineering
دکتر فرزاد فیروزی جهان تیغ
فرزاد فیروزی جهان تیغ
دانشگاه سیستان و بلوچستان
Farzad Firoozi Jahantigh
University of Sistan and Baluchestan
دکتر علی سلماس نیا
علی سلماس نیا
دانشگاه قم
Ali Salmasnia
University of Qom
دکتر رضا سمیع زاده
رضا سمیع زاده
دانشگاه الزهرا (س)
Reza Samizadeh
University of Alzahra
دکتر حسین کریمی
حسین کریمی
Hosein Karimi
دکتر علی چراغعلی خانی
علی چراغعلی خانی
Ali Cheraghali Khani
دکتر مجتبی مرادی
مجتبی مرادی
دانشگاه گیلان
Mojtaba Moradi
University of Guilan
دکتر ارد احمدی
ارد احمدی
دانشگاه خوارزمی
Orod Ahmadi
Kharazmi University
دکتر محبعلی رهدار
محبعلی رهدار
دانشگاه سیستان و بلوچستان
Mohebali Rahdar
University of Sistan and Baluchestan
دکتر مجید رفیعی
مجید رفیعی
دانشگاه صنعتی شریف
Majid Rafiee
Sharif University of Technology
دکتر حمزه امین طهماسبی
حمزه امین طهماسبی
دانشگاه گیلان
Hamzeh Amin Tahmasebi
University of Guilan
دکتر محمدوحید سبط
محمدوحید سبط
دانشگاه خوارزمی
Mohammad Vahid Sebt
Kharazmi University
دکتر رضا رمضانیان
رضا رمضانیان
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
Reza Ramezanian
K. N. Toosi University of Technology
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۴
تعداد عناوین درج شده:
۱۸
تعداد مطالب دارای متن
۱۸