درباره نشریه
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
شروع انتشار:
1397/04/01
صاحب امتیاز:
گلناز سادات صباغیان
مدیر مسئول:
منیژه ملایی
سردبیر:
شورای سردبیری
نشانی:
کرج، بلوار امام خمینی (باغستان)، بین خیابان پنجم و ششم، روبروی مجموعه ورزشی انقلاب، پلاک 735، ساختمان پرند، واحد1
تلفن:
026-34436959
021-33202487
سایت اختصاصی:
www.arien.ir
دورنگار:
021-43857124
تاریخ به‌روزآوری: 1402/11/16
صاحب امتیاز
گلناز سادات صباغیان
گلناز سادات صباغیان

مدیر مسئول
منیژه ملایی
منیژه ملایی

Manijeh Mollaee

اعضای تحریریه
دکتر سیامک حاجی یخچالی
استادیار
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مهندسی کسب و کار | مهندسی صنایع
Siamak Haji Yakhchali
Assistant Professor
University of Tehran
Specialist: Business Engineering industrial engineering
دکتر محمدمهدی نصیری خونساری
دانشیار دانشکده مهندسی صنایع، پردیس دانشکده های فنی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مهندسی صنایع
Mohammad Mehdi Nasiri Khonsari
Associate Professor, School of Industrial Engineering
University of Tehran
Specialist: industrial engineering
دکتر فرزاد فیروزی جهان تیغ
دانشیار مهندسی صنایع
دانشگاه سیستان و بلوچستان
رشته تخصصی: مهندسی صنایع
Farzad Firoozi Jahantigh
Associate Professor, Industrial Engineering
University of Sistan and Baluchestan
Specialist: industrial engineering
دکتر علی سلماس نیا
دانشکده فنی و مهندسی گروه مهندسی صنایع
دانشگاه قم
Ali Salmasnia
Faculty of Engineering,
University of Qom
Specialist: مهندسي صنايع
دکتر رضا سمیع زاده
استادیار فنی مهندسی
دانشگاه الزهرا
Reza Samizadeh
Assistant Professor, Industrial Engineering
University of Alzahra
دکتر حسین کریمی
استادیار
رشته تخصصی: مهندسی صنایع
Hosein Karimi
Assistant Professor
Specialist: industrial engineering
دکتر علی چراغعلی خانی
استادیار
دانشگاه تفرش
رشته تخصصی: مهندسی صنایع
Ali Cheraghali Khani
Assistant Professor
Tafresh university
Specialist: industrial engineering
دکتر مجتبی مرادی
استادیار
دانشگاه گیلان
رشته تخصصی: مهندسی صنایع
Mojtaba Moradi
Assistant Professor
University of Guilan
Specialist: industrial engineering
دکتر ارد احمدی
استادیار مهندسی صنایع
دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: مهندسی صنایع
Orod Ahmadi
Assistant Professor, Industrial Engineering
Kharazmi University
Specialist: Industrial Engineering
دکتر محبعلی رهدار
استادیار
دانشگاه سیستان و بلوچستان
رشته تخصصی: مهندسی صنایع
Mohebali Rahdar
Assistant Professor
University of Sistan and Baluchestan
Specialist: industrial engineering
دکتر مجید رفیعی
استاد
دانشگاه صنعتی شریف
Majid Rafiee
Professor
Sharif University of Technology
دکتر حمزه امین طهماسبی
دانشیار گروه مهندسی صنایع، دانشکده فنی مهندسی شرق
دانشگاه گیلان
رشته تخصصی: مهندسی صنایع
Hamzeh Amin Tahmasebi
Associate Professor, Department of Industrial Engineering, Faculty of Technology and Engineering, East of Guilan
University of Guilan
Specialist: industrial engineering
دکتر محمدوحید سبط
استادیار دانشگاه خوارزمی، دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی صنایع
دانشگاه خوارزمی
Mohammad Vahid Sebt
Assistant Professor, Industrial Engineering
Kharazmi University
دکتر رضا رمضانیان
دانشیار مهندسی صنایع
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
رشته تخصصی: مهندسی صنایع
Reza Ramezanian
Associate Professor, Industrial Engineering
Khaje Nasir Toosi University of Technology
Specialist: Industrial Engineering
دکتر آرمان بهاری
استادیار مهندسی صنایع، دانشکده صنعت و معدن
دانشگاه سیستان و بلوچستان
رشته تخصصی: مهندسی صنایع
Arman Bahari
Assistant Professor, Department of Industrial Engineering, Faculty of Industry and Mining
University of Sistan and Baluchestan
Specialist: Industrial Engineering
دکتر شروین اسدزاده
دکتر شروین اسدزاده

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۷
تعداد عناوین درج شده:
۷۹
تعداد مطالب دارای متن
۷۸