درباره نشریه
دوره انتشار:
هفته نامه
شروع انتشار:
1397/04/11
صاحب امتیاز:
حزب اراده ملت ایران
مدیر مسئول:
بهمن کبیری پرویزی
سردبیر:
علی مهری
سردبیر:
رحیم حمزه
دبیر تحریریه:
پیام فیض
نشانی:
تهران، خیابان باقرخان شرقی،نرسیده به خیابان جمالزاده، روبروی خیابان دکتر قریب، پلاک 17 ، طبقه اول
تلفن:
021-66918555
دورنگار:
021-66918556
تاریخ به‌روزآوری: 1397/07/23