درباره نشریه
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
شروع انتشار:
1396/06/10
صاحب امتیاز:
مجید خادم
مدیر مسئول:
مجید خادم
سردبیر:
احمد قناعتی
ویراستار فارسی:
الهام فردویی
تلفن همراه:
09177091970
نشانی:
شیراز، بلوارزند، خیابان انوری، کوچه 1، پلاک 101
سایت اختصاصی:
dastaneshiraz.com
تاریخ به‌روزآوری: 1402/11/12
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۶
تعداد عناوین درج شده:
۵۰۰
تعداد مطالب دارای متن
۴۶۷