درباره نشریه
دوره انتشار:
فصلنامه
شروع انتشار:
1396/06/10
صاحب امتیاز:
مجید خادم
مدیر مسئول:
مجید خادم
سردبیر:
مجید خادم
تلفن همراه:
09177091970
نشانی:
شیراز، بلوارزند، خیابان انوری، کوچه 1،پلاک 101
تاریخ به‌روزآوری: 1398/08/29
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۹
تعداد عناوین درج شده:
۱۸۹
تعداد مطالب دارای متن
۱۵۶