درباره نشریه
ISSN:
2645-4572
eISSN:
2645-4572
دوره انتشار:
فصلنامه
شروع انتشار:
1397/03/28
وضعیت انتشار:
نامشخص
صاحب امتیاز:
سعید شیپوریان
مدیر مسئول:
سعید شیپوریان
دبیراجرایی:
رسول یاسمن مایان
مدیر اجرایی:
محمدرضا ختائی
طراح و گرافیست:
مهدی بختیاری
سایت اختصاصی:
www.jamv.ir
تلفن:
041-36580032
تلفن همراه:
09143033712
09900220262
کانال تلگرام:
jamv_ir@
نشانی:
تبریز، خیابان 7 تیر، بالاتر از بیمارستان شمس، ساختمان طب الکبیر، طبقه دوم
تاریخ به‌روزآوری: 1397/11/08
صاحب امتیاز
سعید شیپوریان
دانشگاه آزاد اسلامی
رشته تخصصی: حسابداری
saeed sheiporian
Specialist: accounting
مدیر مسئول
سعید شیپوریان
دانشگاه آزاد اسلامی
رشته تخصصی: حسابداری
saeed sheiporian
Specialist: accounting
هیات تحریریه
حسن همتی
استادیار موسسه آموزش عالی رجاء
رشته تخصصی: حسابداری
Hassan Hemmati
Assistant Professor of Raja Higher Education Institution,
Specialist: Accounting
رسول برادران حسن زاده
دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی
رشته تخصصی: حسابداری
rasool Baradaran hasanzadeh
Associate Professor,
Specialist: Accounting
دکتر یونس بادآورنهندی
یونس بادآورنهندی
دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی
رشته تخصصی: حسابداری
Yones Badavar nahandi
Associate Professor,
Specialist: Accounting
حسین پناهیان
دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی
رشته تخصصی: مدیریت بازرگانی-مالی
hosein panahian
Associate Professor,
Specialist: Financial Business Administration
عسگر پاک مرام
دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی
رشته تخصصی: حسابداری
Asgar pakmaram
Associate Professor,
Specialist: Accounting
علی اکبر نونهال نهر
استادیار دانشگاه آزاد اسلامی
رشته تخصصی: حسابداری
Ali akbar nonahal nahr
Assistant Professor,
Specialist: Accounting
مجتبی رمضانی
استادیار دانشگاه آزاد اسلامی
رشته تخصصی: مدیریت بازرگانی-بازاریابی
Mojtaba Ramezani
Assistant Professor,
Specialist: Business Administration Marketing
مهدی زینالی
استادیار دانشگاه آزاد اسلامی
رشته تخصصی: حسابداری
Mehdi Zeinali
Assistant Professor,
Specialist: Accounting
حیدر محمدزاده سالطه
دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی
رشته تخصصی: حسابداری
Heydar Mohammad Zadeh
Associate Professor,
Specialist: Accounting
رسول عبدی
استادیار دانشگاه آزاد اسلامی
رشته تخصصی: حسابداری
Rasool Abdi
Assistant Professor,
Specialist: Accounting
یعقوب اقدم مزرعه
استادیار دانشگاه آزاد اسلامی
رشته تخصصی: حسابداری
yaghob aghdam mazrae
Assistant Professor,
Specialist: Accounting
صابر جلیلی
استادیار دانشگاه آزاد اسلامی
رشته تخصصی: حسابداری
Saber Jalili
Assistant Professor,
Specialist: Accounting
دبیراجرایی
رسول یاسمن مایان
کارشناس رسمی دادگستری
رشته تخصصی: حسابداری
Rasool Yasaman
official court expert,
Specialist: Accounting
مدیر اجرایی
محمدرضا ختائی
مدرس دانشگاه
رشته تخصصی: مدیریت مالی
Mohamad Reza Khataee
Specialist: Financial Management
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۲
تعداد عناوین درج شده:
۸۷
تعداد مطالب دارای متن
۸۷