درباره نشریه
ISSN:
2645-4572
eISSN:
2645-4572
دوره انتشار:
فصلنامه (الکترونیکی)
شروع انتشار:
1397/03/28
صاحب امتیاز:
سعید شیپوریان
مدیر مسئول:
سعید شیپوریان
دبیراجرایی:
رسول یاسمن مایان
مدیر اجرایی:
محمدرضا ختایی
طراح و گرافیست:
مهدی بختیاری
سایت اختصاصی:
www.jamv.ir
تلفن:
041-36580032
تلفن همراه:
09143033712
09900220262
کانال تلگرام:
jamv_ir@
نشانی:
تبریز، خیابان 7 تیر، بالاتر از بیمارستان شمس، ساختمان طب الکبیر، طبقه دوم
تاریخ به‌روزآوری: 1399/08/01
صاحب امتیاز
سعید شیپوریان

دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: حسابداری
saeed sheiporian

Central Office, Islamic Azad University
Specialist: accounting
مدیر مسئول
سعید شیپوریان

دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: حسابداری
saeed sheiporian

Central Office, Islamic Azad University
Specialist: accounting
اعضای تحریریه
دکتر حسن همتی
استادیار موسسه آموزش عالی رجاء
رشته تخصصی: حسابداری
Hassan Hemmati
Assistant Professor of Raja Higher Education Institution
Specialist: Accounting
دکتر رسول برادران حسن زاده

رشته تخصصی: حسابداری
Rasoul Baradaran Hassanzadeh

Specialist: Accounting
دکتر یونس بادآورنهندی
دانشیار
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: حسابداری
Yones Badavar nahandi
Associate Professor
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Accounting
دکتر حسین پناهیان
دانشیار
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: مدیریت بازرگانی-مالی
Hosein Panahian
Associate Professor
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Financial Business Administration
دکتر عسگر پاک مرام
دانشیار
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: حسابداری
Asgar pakmaram
Associate Professor
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Accounting
دکتر علی اکبر نونهال نهر
استادیار
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: حسابداری
Ali Akbar Nonahal Nahr
Assistant Professor
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Accounting
دکتر مجتبی رمضانی
استادیار
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: مدیریت بازرگانی-بازاریابی
Mojtaba Ramezani
Assistant Professor
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Business Administration Marketing
دکتر مهدی زینالی
استادیار
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: حسابداری
Mehdi Zeinali
Assistant Professor
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Accounting
دکتر حیدر محمدزاده سالطه
دانشیار
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: حسابداری
Heydar Mohammad Zadeh
Associate Professor
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Accounting
دکتر رسول عبدی
استادیار
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: حسابداری
Rasoul Abdi
Assistant Professor
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Accounting
دکتر یعقوب اقدم مزرعه
استادیار
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: حسابداری
yaghob aghdam mazrae
Assistant Professor
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Accounting
دکتر صابر جلیلی
استادیار
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: حسابداری
Saber Jalili
Assistant Professor
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Accounting
دبیراجرایی
رسول یاسمن مایان
کارشناس رسمی دادگستری
رشته تخصصی: حسابداری
Rasool Yasaman
official court expert
Specialist: Accounting
مدیر اجرایی
محمدرضا ختایی
مدرس دانشگاه
رشته تخصصی: مدیریت مالی
Mohamad Reza Khataee

Specialist: Financial Management
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳۰
تعداد عناوین درج شده:
۲۶۷
تعداد مطالب دارای متن
۲۶۶