درباره نشریه
دوره انتشار:
ماهنامه
شروع انتشار:
1397/09/01
صاحب امتیاز:
میثم برون
مدیر مسئول:
میثم برون
دبیر تحریریه:
احسان اسیوند
دبیراجرایی:
فرزانه زیاقمی
طراح و گرافیست:
عادل اعطا
تلفن:
061-32214188
نشانی:
اهواز، خیابان آزادگان، نبش خیابان شریف زاده، ساختمان شمخانی، طبقه اول، واحد 1
تاریخ به‌روزآوری: 1397/09/25
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱
تعداد عناوین درج شده:
۲۷
تعداد مطالب دارای متن
۲۷