درباره نشریه
eISSN:
2645-5765
دوره انتشار:
سالنامه (الکترونیکی)
وضعیت انتشار:
شماره‌های جدید این نشریه با تاخیر منتشر می‌شوند.
صاحب امتیاز:
دکتر حمید صمدی فرد
مدیر مسئول:
دکتر حمید صمدی فرد
سردبیر:
دکتر محمدسعید شفیعی
مدیر اجرایی:
دکتر احمد عسگری
تلفن همراه:
09175044010
تلفن:
074-32263697
نشانی:
یاسوج، دهدشت، خیابان امام خمینی شمالی، بالاتر از بانک ملت، دفتر پژوهشنامه تطبیقی دادپیشگان ، کدپستی: 7571758387
سایت اختصاصی:
www.journal-dadpishgan.ir
تاریخ به‌روزآوری: 1401/08/04
صاحب امتیاز
دکتر حمید صمدی فرد

Hamid Samadifard

مدیر مسئول
دکتر حمید صمدی فرد

Hamid Samadifard

سردبیر
دکتر محمدسعید شفیعی
استاد دانشگاه حقوق ودبیر مجله دادپیشگان
رشته تخصصی: جزا و جرم شناسی فقه. حقوق عمومی حقوق اقتصاد. حقوق نفت وگاز
Mohammad Saeid Shafiei

Specialist: Punishment and criminology
اعضای تحریریه
دکتر مهرنوش ابوذری

Mehrnoosh Aboozari

دکتر احمد عسگری

Ahmad Asgari

دکتر میثم نعمت اللهی
دکتر میثم نعمت اللهی
واحد شهرکرد
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: حقوق جزا و جرم شناسی
Meysam Nematollahi
Shahrekord Branch
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Criminal Law and Criminology
دکتر مهدی دهشیری
واحد شهرکرد
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: حقوق جزا و جرم شناسی
Mehdi Dehshiri
Shahrekord Branch
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Criminal Law and Criminology
دکتر امین امیرحسینی

دانشگاه شهید بهشتی
Amin Amirhoseiny

Shahid Beheshti University
دکتر غزاله کبیرآبادی
دکتر غزاله کبیرآبادی

Ghazaleh Kabirabadi

دکتر مهرداد بدیحی
دکتر مهرداد بدیحی

Mehrdad Badihi

دکتر لیلا عدل پرور

دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوی
Leila Adalparvar

Khoy Branch, Islamic Azad University
دکتر محمدجواد روستا سکه روانی
دکتر محمدجواد روستا سکه روانی

دکتر سعید طیبی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج
Saeid Tayebi

Yasuj Branch, Islamic Azad University
دکتر روح الله محمدی
استادیار علوم قرآن و حدیث
دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم
رشته تخصصی: علوم قرآن و حدیث
Ruhollah Mohammadi
Assistant Professor, Assistant Professor, Quran Sciences and Hadith, University of Quran Sciences and Education
دکتر احسان بهرامی
دکتر احسان بهرامی

مدیر اجرایی
دکتر احمد عسگری

Ahmad Asgari

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۴
تعداد عناوین درج شده:
۲۹
تعداد مطالب دارای متن
۲۹