درباره نشریه
ISSN:
2645-8233
eISSN:
2645-5943
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران
مدیر مسئول:
دکتر سید علیرضا مرندی
سردبیر:
دکتر محمدعلی محققی
مدیر اجرایی:
دکتر سید محسن فروتن
تلفن:
021-88645513
021-88645514
021-88645515
021-88645516
دورنگار:
021-88656196
021-88645518
نشانی:
تهران، بزرگراه شهید حقانی، خروجی کتابخانه ملی و مجموعه فرهنگستان ها، فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران ، کدپستی: 153863321
سایت اختصاصی:
www.ijhp.ir
صندوق پستی:
4655 -19395
تاریخ به‌روزآوری: 1402/09/21
مدیر مسئول
دکتر سید علیرضا مرندی
استاد گروه کودکان (نوزادان)
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: کودکان (نوزادان)، نوزادان
Seyyed Ali Reza Marandi
Professor
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Children (babies), Neonatology
سردبیر
دکتر محمدعلی محققی
استاد مرکز تحقیقات سرطان
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: انگل شناسی
Mohammad Ali Mohagheghi
professor Cancer Research Center
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: parasitology
اعضای تحریریه
دکتر حسن ابوالقاسمی
دکتر حسن ابوالقاسمی
استاد
دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
رشته تخصصی: انکولوژی خون شناسی کودکان
Hasan Abolghasemi
Professor
Baqiyatallah University of Medical Sciences
Specialist: Pediatric Hematology Oncology
دکتر بتول احمدی

Batool Ahmadi

دکتر بهادر اعلمی هرندی
دکتر بهادر اعلمی هرندی
استاد گروه جراحی ارتوپدی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
Bahador Alami Harandi
Professor Department of Orthopedic Surgery
Tehran University of Medical Sciences
دکتر باقر لاریجانی
استاد تمام مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم، پژوهشکده علوم بالینی غدد و متابولیسم
دانشگاه علوم پزشکی تهران
Bagher Larijani
Full Professor, Endocrinology and Metabolism Research Center, Endocrinology Metabolism Clinical Sciences Institute
Tehran University of Medical Sciences
دکتر سید حسن امامی رضوی
استاد مجتمع بیمارستان امام خمینی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
Seyed Hassan Emami Razavi
Professor Imam Khomeini Hospital Complex
Tehran University of Medical Sciences
دکتر خلیل انصارین

دانشگاه علوم پزشکی تبریز
Khalil Ansarin

Tabriz University of Medical Sciences
دکتر کامران باقری لنکرانی
استاد مرکز تحقیقات سیاست بهداشت و درمان
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: متخصص گوارش
Kamran Bagheri Lankarani
Professor Health policy Research center
Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Gastroenterologist
دکتر مسلم بهادری
دکتر مسلم بهادری
استاد گروه آسیب شناسی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
Moslem Bahadori
Professor Pathology
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Pathology
دکتر مسعود پزشکیان
استاد دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی تبریز
رشته تخصصی: جراحی قلب و عروق
Masoud Pezeshkian
Professor medical School
Tabriz University of Medical Sciences
Specialist: Cardiovascular Surgery
دکتر مسعود پورمقدس
دکتر مسعود پورمقدس
استاد گروه داخلی
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
رشته تخصصی: متخصص قلب و عروق
Masoud Pourmoghadas
Professor Department of Internal Medicine
Isfahan University of Medical Sciences
دکتر غلامرضا پورمند
مرکز تحقیقات ارولوژی گروه جراحی کلیه ومجاری ادراری،تناسلی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
Gholam Reza Pourmand
Urology Research Center
Tehran University of Medical Sciences
دکتر سید ضیاءالدین تابعی
استاد گروه اخلاق پزشکی-گروه پاتولوژی
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: اخلاق پزشکی، هماتولوژی، پاتولوژی
Seyyed Ziaddin Tabei
Professor, medical ethics-pathology
Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Medical Ethics, hematology, pathology
دکتر حسنیه تاجرزاده
استاد دانشکده داروسازی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
Hosnieh TajerZadeh
Professor Faculty of Pharmacy
Tehran University of Medical Sciences
دکتر سید ابوالقاسم جزایری
دکتر سید ابوالقاسم جزایری
استاد دانشکده بهداشت
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: تغذیه و بیوشیمی
Abolghassem Jazayery
Professor School of Public Health
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Nutrition and Biochemistry
دکتر محمدعلی جوادی
مرکز تحقیقات چشم پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: فلوشیپ قرنیه
Mohammad Ali Javadi
Ophthalmic Research Center
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Corneal Fellowship
دکتر علی حائری
استاد دانشکده داروسازی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: فارموکولوژی
Ali Haeri
Professor Faculty of Pharmacy
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Pharmacology
دکتر علی اکبر حق دوست
استاد
دانشگاه علوم پزشکی کرمان
رشته تخصصی: اپیدمیولوژی
Ali Akbar Haghdoost
Professor Institute for Futures Studies in Health
Kerman University of Medical Sciences
Specialist: Epidemiology & Modellin
دکتر علی خلج
دکتر علی خلج

دانشگاه علوم پزشکی تهران
Ali Khalaj

Tehran University of Medical Sciences
دکتر عباسقلی دانشور
دکتر عباسقلی دانشور

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Abasgholi Daneshvar

Shahid Beheshti University of Medical Sciences
دکتر منوچهر دوایی
دکتر منوچهر دوایی
استاد
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: انکولوژی جراحی
Manouchehr Davaie
Professor
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Surgical Oncology
دکتر یحیی دولتی
استاد پوست
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: تحقیق و آموزش در بیماری های پوستی و جذام
Yahya Dolati

Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Research & Training in Skin Diseases & Leprosy
دکتر فاطمه رخشانی
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
رشته تخصصی: آموزش سلامت
Fatemeh Rakhshani
Associate Professor
Zahedan University of Medical Sciences
Specialist: Health Education
دکتر محمدرضا رزاقی

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Mohammad Reza Razaghi
School of Medicine
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Urology
دکتر علیرضا زالی
استاد مرکز تحقیقات جراحی مغز و اعصاب
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: جراح مغز و اعصاب
Ali Reza Zali
Professor Functional Neurosurgery Research Center
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Neurosurgeon
دکتر یدالله زاهدپاشا
استاد گروه اطفال
دانشگاه علوم پزشکی بابل
رشته تخصصی: نوزادان
Yadollah Zahedpasha
Professor Department of Pediatrics
Babol University of Medical Sciences
Specialist: Neonatology
دکتر سید جمال الدین سجادی جزی
دکتر سید جمال الدین سجادی جزی

Seyyed Jamaleddin Sajjadi Jazi

دکتر سید ابراهیم سجادی جزی
استاد دانشکده داروسازی و علوم دارویی
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
Seyed Ebrahim Sajjadi Jazi
Professor School of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences
Isfahan University of Medical Sciences
Specialist: Pharmacognosy
دکتر حمید سهراب پور
دکتر حمید سهراب پور

Hamid Sohrabpour

دکتر ناصر سیم فروش
استاد
رشته تخصصی: اورولوژی، فوق تخصص ارولوژی کودکان
Nasser Simforoush
Professor
Specialist: Urology, Pediatric Urology Specialist
دکتر محمدرضا شمس اردکانی
استاد گروه فارماکولوژی،دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: فارماکولوژی
Mohammad Reza Shams Ardekani
Professor Pharmacology Department, Faculty of Medicine
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Pharmacology
دکتر بهزاد شمسی مورکانی
دکتر بهزاد شمسی مورکانی

Behzad Shamsi Moorakani

دکتر حسینعلی شهریاری
دکتر حسینعلی شهریاری

Hosein Ali Shahriari

سید شهاب الدین صدر

Seyed Shahabeddin Sadr

دکتر سید محمود طباطبایی فر
دکتر سید محمود طباطبایی فر
استاد
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: جراحی مغز و اعصاب
Seyyed Mahmoud Tabatabaeifar
Professor
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Neurosurgery
دکتر حسن عارفی
دکتر حسن عارفی

Hasan Arefi

دکتر فریدون عزیزی
استاد پژوهشکده علوم غدد درون ریز و متابولیسم دانتشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: داخلی، غدد درون ریز و متابولیسم
Fereidoun Azizi
Professor, Endocrine Research Center and Prevention of Metabolic Disorders Research Center
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Internal Medicine, Endocrinology and Metabolism
دکتر بهرام عین اللهی
استاد دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: چشم پزشکی
Bahram Einollahi
Professor School of Medicine
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Ophthalmology
دکتر محمد غفرانی
دکتر محمد غفرانی
استاد مرکز علوم اعصاب و کیفیت مغز و اعصاب کودکان
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: مغز و اعصاب کودکان
Mohammad Ghofrani
Professor Pediatric Neurology Center of Excellence & Pediatric Neurology Department Sciences
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Pediatric Neurology
دکتر اکبر فاضل
دکتر اکبر فاضل

Akbar Fazel

دکتر داریوش فرهود
استاد گروه ژنتیک
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: ژنتیک پزشکی
Daryoush Farhood
Professor Department of Genetics
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Genetic Medicine
دکتر رضا فریدحسینی
استاد
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رشته تخصصی: بیماریهای ایمنوآلرژی
Reza Faridhosseini
Professor
Mashhad University of Medical Sciences
Specialist: Immunogenic diseases
دکتر سید حسن قاضی زاده هاشمی
دکتر سید حسن قاضی زاده هاشمی

Seyyed Hasan Ghazizadeh Hashemi

دکتر مصطفی قانعی
استاد
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: متخصص مغز و اعصاب
Mostafa Ghanei
Professor
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Pulmunologist
دکتر فرشته معتمدی
استاد فیزیولوژی
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: فیزیولوژی
Fereshteh Motamedi
Professor
Shahid Beheshti University
Specialist: Physiology
دکتر سید محمدحسین کلانترمعتمدی
استاد
دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
رشته تخصصی: جراحی دهان و فک و صورت
Mohammad Hossein Kalantar Motamedi
Professor Department of Oral & Maxillofacial Surgery,
Baqiyatallah University of Medical Sciences
Specialist: Oral and Maxillofacial Surgery
دکتر سید محمدرضا کلانترمعتمدی
دکتر سید محمدرضا کلانترمعتمدی
استاد
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: عمل جراحی
Mohammad Reza Kalantar Motamedi
Professor
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Surgery
دکتر سید رضا مجدزاده
استاد گروه اپیدمیولوژی و آمار زیستی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: اپیدمیولوژی و آمار زیستی
Seyed Reza Majdzadeh
Professor Epidemiology and Biostatistics
Tehran University of Medical Sciences
دکتر کاظم محمد
استاد گروه اپیدمیولوژی و آمار زیستی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: آمار زیستی
Kazem Mohammad
Professor Epidemiology and Biostatistics
Tehran University of Medical Sciences
دکتر مینو محرز
استاد
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: بیماری های عفونی
Minoo Mohraz
Professor
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: infectious diseases
دکتر صادق مسرت مشهدی
دکتر صادق مسرت مشهدی
استاد
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: گوارش
Sadegh Massarrat Mashahadi
Professor
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Gastroenterology
دکتر علیرضا مصداقی نیا
استاد دانشکده بهداشت عمومی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: اپیدمیولوژیست بهداشت محیط
Ali Reza Mesdaghinia
Professor Environmental Health Engineering
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Environmental Health Epidemiologist
دکتر سید حسن مقدم نیا
دانشیار مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: بیوشیمی
Seyyed Hasan Moghaddamnia
Associate Professor Biochemistry and Biophysics Research Center
University of Tehran
Specialist: biochemistry
دکتر حسین ملک افضلی اردکانی

Hosein Malek Afzali Ardakani

دکتر سید علی ملک حسینی
استاد بخش پیوند
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
Seyyed Ali Malek Hosseini
Professor Department of Transplantation
Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Solid Organ Transplantation
دکتر رضا ملک زاده
استاد مرکز تحقیقات بیماری های گوارشی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
Reza Malekzadeh
Professor Digestive Disease Research Center
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Gastroenterology and Hepatology
دکتر پروین میرمیران
استاد تغذیه
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: تغذیه
Parvin Mirmiran
Professor, Department of Clinical Nutrition and Dietetics, Faculty of Nutrition and Food Technology
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
دکتر محسن ناصری طوسی
دانشیار
دانشگاه شاهد
رشته تخصصی: داروسازی، طب سنتی
Mohsen Nasseri Toosi
Associate Professor
Shahed University
Specialist: pharmacology, Traditional medicine
دکتر ایرج نبی پور
استاد داخلی
دانشگاه علوم پزشکی بوشهر
رشته تخصصی: غدد درون ریز و متابولیسم
Iraj Nabipour
Professor
Bushehr University of Medical Sciences
Specialist: Endocrinology and Metabolism
دکتر ابوالحسن ندیم
استاد دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: اپیدمیولوژی، انگل شناسی
Abolhasan Nadim
Professor School of Public Health and Institute of Health Research
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Epidemiology, Parasitology
دکتر فریدون نوحی بزنجانی
استاد
دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: قلب و عروق
Feridoun Noohi Bezanjani
Professor Echocardiography Research Center, Rajaie Cardiovascular Medical and Research Center
Iran University of Medical Sciences
Specialist: Cardiology
دکتر محمدحسین نیکنام
دکتر محمدحسین نیکنام

Mohammad Hosein Niknam

دکتر شهربانو نخعی
دکتر شهربانو نخعی
استادیار
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: گوارش اطفال
Shahrbanoo Nakhaei
Assistant Professor
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Pediatric digestion
دکتر فاطمه سادات نیری
دکتر فاطمه سادات نیری
استاد مرکز تحقیقات اخلاق و تاریخ پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
Fatemeh Sadat Nayyeri
Professor Ethics and Medical History Research Center
Tehran University of Medical Sciences
دکتر مرضیه وحید دستجردی
دکتر مرضیه وحید دستجردی

Marzieh Vahid Dastjerdi

دکتر حسین وحیدی
دکتر حسین وحیدی
استاد دانشکده داروسازی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: بیوتکنولوژی
Hossein Vahidi
Professor chool of Pharmacy
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Biotechnology
دکتر عبدالکریم وصال
دکتر عبدالکریم وصال

Abdolkarim Vesal

دکتر علی اکبر ولایتی
استاد دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: اطفال
Aliakbar Velayati
Professor School of Medicine
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Pediatrics
دکتر اسمعیل یزدی
دکتر اسمعیل یزدی

Esmaeel Yazdi

مدیر اجرایی
دکتر سید محسن فروتن
استاد دانشکده داروسازی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: داروسازی عمومی
Seyed Mohsen Foroutan
Professor School of Pharmacy
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: General Pharmacy
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۶
تعداد عناوین درج شده:
۵۶۴
تعداد مطالب دارای متن
۵۶۴