درباره نشریه
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی (پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن)
مدیر مسئول:
دکتر نجف لکزایی
سردبیر:
حجت الاسلام محمدصادق یوسفی مقدم
دبیر تحریریه:
سید علی هاشمی نشاجی
کارشناس:
سید عبدالعلی میرحسینی
سایت اختصاصی:
jqss.isca.ac.ir
نشانی:
قم، چهارراه شهدا، ابتدای خیابان معلم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی ، کدپستی: 371853688
تلفن:
025-31151161
تاریخ به‌روزآوری: 1398/12/06
مدیر مسئول
دکتر نجف لکزایی
استاد
دانشگاه باقرالعلوم
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Najaf Lak Zaee
Professor Department of Political Science
Baqir al-Olum University
Specialist: political science
سردبیر
حجت الاسلام محمدصادق یوسفی مقدم
حجت الاسلام محمدصادق یوسفی مقدم
دانشیار
Mohammad Sadegh Yousefi Moghaddam
Associate Professor
دبیر تحریریه
سید علی هاشمی نشاجی
سید علی هاشمی نشاجی

اعضای تحریریه
دکتر غلامحسین اعرابی
دانشیار
دانشگاه قم
رشته تخصصی: علوم قرآن و حدیث
Gholam Hosein Arabi
Associate Professor
University of Qom
Specialist: Quran and Hadith Sciences
سید عبدالرسول حسینی زاده
دانشیار دانشکده علوم قرآنی قم
دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم
رشته تخصصی: تفسیر و علوم قرآن
Seyyed Abdorrasul Hosseiny Zadeh
Associate Professor
دکتر محمدتقی دیاری بیدگلی
استاد
دانشگاه قم
رشته تخصصی: علوم قرآن و حدیث
Mohamad Taghi Diari Bidgoli
Associate Professor
University of Qom
Specialist: Quran and Hadith Sciences
دکتر سید جعفر صادقی فدکی
استادیار
پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی
رشته تخصصی: معارف اسلامی ، قرآن و متون دینی
Seyyed Jafar Sadeghi Fadaki
Assistant Professor
Islamic Research Institute for Culture and Thought
Specialist: Islamic Studies, Quran and Religious Texts
دکتر محمدفاکر میبدی
دکتر محمدفاکر میبدی
استاد
جامعه المصطفی العالمیه
رشته تخصصی: علوم قرآن
Mohammad Faker Meybodi
Professor
Al-Mustafa International University
Specialist: Science of the Qur'an
محمدعلی مبینی

رشته تخصصی: معرفت شناسی، فلسفه اخلاق
Mohammad Ali Mobini

محمدعلی محمدی
مدیر گروه علوم قرآنی پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن
پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
رشته تخصصی: فقه و اصول، شیعه شناسی ، علوم قرآنی
Mohammad Ali Mohammadi

Islamic Sciences and Culture Academy
Specialist: Jurisprudence and Principles
دکتر فرج الله میرعرب

رشته تخصصی: تفسیر و علوم قرآن
Farajallah Mirarab

کارشناس
سید عبدالعلی میرحسینی
سید عبدالعلی میرحسینی

Seyyed Abdolali Mirhoseini

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۴
تعداد عناوین درج شده:
۲۸
تعداد مطالب دارای متن
۲۸