درباره نشریه
ISSN:
2588-4166
eISSN:
2754-2385
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم پزشکی تهران
مدیر مسئول:
دکتر افشین حراجی
سردبیر:
دکتر آرش عزیزی
سایت اختصاصی:
jrdms.dentaliau.ac.ir
تلفن همراه:
09122014261
تلفن:
021-22763449
صندوق پستی:
19585-175
دورنگار:
021-22763449
تاریخ به‌روزآوری: 1399/08/19
مدیر مسئول
دکتر افشین حراجی
استاد جراحی فک و صورت
دانشگاه آزاد اسلامی تهران واحد علوم پزشکی
Afshin Haraji
Professor, Oral and maxillofacial surgery
425016 Branch, Islamic Azad University
Specialist: Oral & maxillofacial Surgery
سردبیر
دکتر آرش عزیزی
استاد گروه آموزشی بیماریهای دهان و فک واحد دندانپزشکی
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
Arash Azizi
Professor Department of Oral diseases
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Oral medicine
اعضای تحریریه
دکتر عبدالرضا جمیلیان
استاد
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: ارتودنسی
Abdolreza Jamilian
Professor Faculty of Dentistry, Tehran Medical Sciences
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Orthodontics Dept
دکتر علیرضا قاسمی
دکتر علیرضا قاسمی

Alireza Ghassemi

Specialist: Oral, Maxillofacial and Plastic facial surgery
دکتر دنیا صدری
استاد تمام گروه اموزشی اسیب شناسی فک و دهان
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
Donia Sadri
Associate Professor
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: oral pathology
دکتر غلامحسین رمضانی
دانشیار گروه آموزشی دندانپزشکی کودکان واحد دندانپزشکی
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
Gholam Hossein Ramezani
Associate Professor Department of Pediatric Dentistry
Central Office, Islamic Azad University
دکتر مهدی وطن پور
استادیار
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
Mehdi Vatanpour
Assistant Professor
Central Office, Islamic Azad University
Satyawan G.Damle
Satyawan G.Damle
Professor
دکتر شیرین لواف
دانشیار
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
Shirin Lawaf
Associate Professor
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Prosthodontics
دکتر سیما شهابی
استاد
دانشگاه علوم پزشکی ایران
Sima Shahabi
Professor
Iran University of Medical Sciences
Specialist: Dental material
Steven Parker
Steven Parker
Professor
Specialist: Surgical Sciences and Integrated Diagnostics
Marcia Martins Marques
Marcia Martins Marques
Professor
Specialist: Operative Dentistry
Miguel Rodrigues Martins
Miguel Rodrigues Martins
Assistant Professor
Specialist: Endodontics
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳۰
تعداد عناوین درج شده:
۲۲۵
تعداد مطالب دارای متن
۲۲۵