درباره نشریه
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
شروع انتشار:
1397/06/20
صاحب امتیاز:
موسسه خانه کتاب
مدیر مسئول:
نیکنام حسینی پور
سردبیر:
دکتر محمد توحیدفام
مدیرداخلی:
شهاب دلیلی
کارشناس:
حمیده نوروزیان
تلفن:
021-66966152
دورنگار:
021-66415360
نشانی:
تهران، خیابان انقلاب، ، بین صبا و فلسطین، شماره 1080 ،موسسه خانه کتاب
سایت اختصاصی:
hsbr.faslnameh.org
تاریخ به‌روزآوری: 1398/01/20
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۴
تعداد عناوین درج شده:
۵۶
تعداد مطالب دارای متن
۵۶