درباره نشریه
دوره انتشار:
ماهنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
سعید ارکان زاده یزدی
مدیر مسئول:
سعید ارکان زاده یزدی
سردبیر:
شورای سردبیری
تلفن همراه:
09221558605
09122788922
نشانی:
تهران، خیابان سهروردی شمالی، نبش اندیشه 2، پلاک 441، واحد 2 ، کدپستی: 1569643116
سایت اختصاصی:
www.bazkhord.org
کانال تلگرام:
bazkhordmag@
اینستاگرام:
bazkhordmag@
تلفن:
021-88864951
تاریخ به‌روزآوری: 1402/05/28
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳۰
تعداد عناوین درج شده:
۶۰۰
تعداد مطالب دارای متن
۶۰۰