درباره نشریه
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
مهندس لاله حجازی
مدیر مسئول:
مهندس لاله حجازی
سردبیر:
دکتر رضا بخردی
ویراستار فارسی:
دکتر رضا بخردی
سامانه پیام کوتاه:
30002737
سایت اختصاصی:
www.barijessence.com
دورنگار:
021-44265850
صندوق پستی:
کاشان صندوق پستی 1178
نشانی:
تهران، بلوار مرزداران، بین خیابان سر سبز و آریافر، پلاک 78 ، کدپستی: 1464653471
تاریخ به‌روزآوری: 1402/06/12
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۷
تعداد عناوین درج شده:
۳۵۰
تعداد مطالب دارای متن
۳۳۳