درباره نشریه
ISSN:
2676-5780
دوره انتشار:
ماهنامه
صاحب امتیاز:
الهام قیاسی
مدیر مسئول:
الهام قیاسی
سردبیر:
دکتر حسین عزیزی نژاد
مدیرداخلی:
زینب قیاسی
تلفن همراه:
09216189337
نشانی:
ایلام، خیابان مطهری، خیابان فارابی، پلاک 18
سایت اختصاصی:
www.joisas.ir
تاریخ به‌روزآوری: 1398/06/02
صاحب امتیاز
الهام قیاسی
الهام قیاسی
مدیر مسئول
الهام قیاسی
الهام قیاسی
سردبیر
دکتر حسین عزیزی نژاد
حسین عزیزی نژاد
هیات تحریریه
دکتر حسین عزیزی نژاد
حسین عزیزی نژاد
دکتر علی کرم پور
علی کرم پور
دکتر مجید رستمی بشمتی
مجید رستمی بشمتی
دکتر کامران یگانگی
کامران یگانگی
دکتر غلامرضا اسلامی پناه
غلامرضا اسلامی پناه
دکتر عباس صیدی
عباس صیدی
مهدی ملکی
مهدی ملکی
دکتر علی کرمی
علی کرمی
دکتر مسعود اکبرزاده
مسعود اکبرزاده
دکتر محمود جوهرزاده
محمود جوهرزاده
دکتر عبدالله حق شناس
عبدالله حق شناس
دکتر عباس کیانفر
عباس کیانفر
دکتر مرتضی شکری
مرتضی شکری
دکتر جواد شیرکرمی
جواد شیرکرمی
دکتر عزیز دانیالی
عزیز دانیالی
دکتر امیر مهردادی
امیر مهردادی
دکتر محسن صادقی
محسن صادقی
دکتر مهدی حیاتی
مهدی حیاتی
دکتر سعید مرعشی
سعید مرعشی
علی محمدی
علی محمدی
دکتر امیر حسینی
امیر حسینی
دکتر علیرضا عسکرپور
علیرضا عسکرپور
مصطفی نوری
مصطفی نوری
دکتر رسول یاری
رسول یاری
دکتر فرهاد احمدی
فرهاد احمدی
دکتر قاسم خدادادی
قاسم خدادادی
دکتر سعید رضایی
سعید رضایی
دکتر مهدی میرزایی
مهدی میرزایی
هیات تحریریه
دکتر مسعود نظرزاده
مسعود نظرزاده
دکتر رضا سروش
رضا سروش
دکتر فاطمه سهرابی پور
فاطمه سهرابی پور
دکتر مهدی نبی پور افروزی
مهدی نبی پور افروزی
دکتر احسان اسداللهی
احسان اسداللهی
مدیرداخلی
زینب قیاسی
زینب قیاسی
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲
تعداد عناوین درج شده:
۱۵
تعداد مطالب دارای متن
۱۵