درباره نشریه
ISSN:
2676-6396
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
شروع انتشار:
1398/06/01
وضعیت انتشار:
شماره‌های جدید این نشریه با تاخیر منتشر می‌شوند.
صاحب امتیاز:
دکتر حمید سفیدگر شهانقی
مدیر مسئول:
دکتر حمید سفیدگر شهانقی
سردبیر:
دکتر توحید ملک زاده دیلمقانی
ویراستار فارسی:
رقیه کشتار
تلفن:
041-35577178
کانال تلگرام:
azerbaijanResearch
تلفن همراه:
09124441318
نشانی:
تبریز، خیابان طالقانی، مجتمع پاسارگاد، ط 2، واحد D
تاریخ به‌روزآوری: 1400/11/02
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳
تعداد عناوین درج شده:
۲۴
تعداد مطالب دارای متن
۲۴