درباره نشریه
eISSN:
2676-6310
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
موسسه غیرتجاری آسو سیستم آرمون
مدیر مسئول:
دکتر حسین عزیزی نژاد
سردبیر:
دکتر حسین عزیزی نژاد
مدیرداخلی:
الهام قیاسی
سایت اختصاصی:
www.jocrimas.ir
تلفن همراه:
09216189337
نشانی:
ایلام، خیابان مطهری، خیابان فارابی، پلاک 81
تاریخ به‌روزآوری: 1399/03/12
مدیر مسئول
دکتر حسین عزیزی نژاد

Hosein Azizinejad

سردبیر
دکتر حسین عزیزی نژاد

Hosein Azizinejad

اعضای تحریریه
دکتر علی کرم پور
دکتر علی کرم پور

Ali Karampour

دکتر مجید رستمی بشمنی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق
Majid Rostami Bashmani

Naragh Branch, Islamic Azad University
دکتر کامران یگانگی
دکتر کامران یگانگی

Kamran Yeganegi

دکتر غلامرضا اسلامی پناه
دکتر غلامرضا اسلامی پناه

Gholam Reza Eslamipanah

دکتر عباس صیدی
دکتر عباس صیدی

Abbas Seydi

دکتر محمد ایدی

Mohammmad Aidi

مهدی ملکی
مهدی ملکی

مهندس علی کرمی

دانشگاه شیخ بهایی
Ali Karami

Sheikh Bahaei University
دکتر مسعود اکبرزاده
دکتر مسعود اکبرزاده

Masoud Akbarzadeh

دکتر محمود جوهرزاده
دکتر محمود جوهرزاده

Mahmoud Joharzadeh

دکتر عبدالله حق شناس
دکتر عبدالله حق شناس

Abdollah Haghshenas

دکتر ابراهیم عباسی
دکتر ابراهیم عباسی

Ebrahim Abbasi

دکتر عباس کیانفر
دکتر عباس کیانفر

Abbas Kianfar

دکتر مرتضی شکری
مدیر گروه مهندسی عمران دانشکده فنی- مهندسی
دانشگاه بوعلی سینا
Morteza Shokri
Faculty of Engineering
Bu-Ali Sina University
دکتر جواد شیرکرمی
دکتر جواد شیرکرمی

Javad Shirkarami

دکتر عزیز دانیالی
دکتر عزیز دانیالی

Aziz Daniali

دکتر امیر مهردادی
دکتر امیر مهردادی

Amir Mehrdadi

محسن صادقی
محسن صادقی

دکتر مهدی حیاتی
دکتر مهدی حیاتی

Mehdi Hayati

دکتر سعید مرعشی
دکتر سعید مرعشی

Saeed Marashi

دکتر علی محمدی
مشاور و مدرس دانشگاه
رشته تخصصی: مشاوره خانواده
Ali Mohammadi

دکتر امیر حسینی
دکتر امیر حسینی

Amir Hoseini

دکتر علیرضا عسکرپور
دکتر علیرضا عسکرپور

Ali Reza Askarpour

مصطفی نوری
مصطفی نوری

دکتر رسول یاری
دکتر رسول یاری

Rasoul Yari

دکتر فرهاد احمدی
دکتر فرهاد احمدی

Farhad Ahmadi

دکتر قاسم خدادادی
دکتر قاسم خدادادی

Ghasem Khodadadi

سعید رضایی
دانشجوی دکتری گروه مهندسی صنایع، دانشکده مهندسی
دانشگاه بوعلی سینا
رشته تخصصی: مهندسی صنایع
Saeid Rezaei
Phd Student, Department of Industrial Engineering, Faculty of Engineering, Bu-Ali Sina University
Bu-Ali Sina University
Specialist: Industrial Engineering
دکتر مهدی میرزایی
دکتر مهدی میرزایی
هیات تحریریه
Mehdi Mirzaee

دکتر مسعود نظرزاده
دکتر مسعود نظرزاده

Masoud Nazarzadeh

دکتر رضا سروش
دکتر رضا سروش

Reza Soroush

دکتر فاطمه سهرابی پور
دکتر فاطمه سهرابی پور

Fatemeh Sohrabipour

دکتر مهدی نبی پور افروزی

Mehdi Nabipour Afroozi

دکتر احسان اسداللهی

Ehsan Asadollahi

مدیرداخلی
الهام قیاسی

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۵
تعداد عناوین درج شده:
۳۳
تعداد مطالب دارای متن
۳۳