درباره نشریه
eISSN:
2676-6310
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
موسسه غیرتجاری آسو سیستم آرمون
مدیر مسئول:
دکتر حسین عزیزی نژاد
سردبیر:
دکتر حسین عزیزی نژاد
مدیرداخلی:
الهام قیاسی
سایت اختصاصی:
www.jocrimas.ir
تلفن همراه:
09216189337
نشانی:
ایلام، خیابان مطهری، خیابان فارابی، پلاک 81
تاریخ به‌روزآوری: 1398/07/14
مدیر مسئول
دکتر حسین عزیزی نژاد
حسین عزیزی نژاد
سردبیر
دکتر حسین عزیزی نژاد
حسین عزیزی نژاد
هیات تحریریه
دکتر علی کرم پور
علی کرم پور
دکتر مجید رستمی بشمتی
مجید رستمی بشمتی
دکتر کامران یگانگی
کامران یگانگی
دکتر غلامرضا اسلامی پناه
غلامرضا اسلامی پناه
دکتر عباس صیدی
عباس صیدی
دکتر محمد ایدی
محمد ایدی
مهدی ملکی
مهدی ملکی
علی کرمی
علی کرمی
دکتر مسعود اکبرزاده
مسعود اکبرزاده
دکتر محمود جوهرزاده
محمود جوهرزاده
دکتر عبدالله حق شناس
عبدالله حق شناس
دکتر عباس کیانفر
عباس کیانفر
دکتر مرتضی شکری
مرتضی شکری
دکتر جواد شیرکرمی
جواد شیرکرمی
دکتر عزیز دانیالی
عزیز دانیالی
دکتر امیر مهردادی
امیر مهردادی
محسن صادقی
محسن صادقی
دکتر مهدی حیاتی
مهدی حیاتی
دکتر سعید مرعشی
سعید مرعشی
علی محمدی
علی محمدی
دکتر امیر حسینی
امیر حسینی
دکتر علیرضا عسکرپور
علیرضا عسکرپور
مصطفی نوری
مصطفی نوری
دکتر رسول یاری
رسول یاری
دکتر فرهاد احمدی
فرهاد احمدی
دکتر قاسم خدادادی
قاسم خدادادی
دکتر سعید رضایی
سعید رضایی
دکتر مهدی میرزایی
مهدی میرزایی
هیات تحریریه
دکتر مسعود نظرزاده
مسعود نظرزاده
دکتر رضا سروش
رضا سروش
دکتر فاطمه سهرابی پور
فاطمه سهرابی پور
دکتر مهدی نبی پور افروزی
مهدی نبی پور افروزی
دکتر احسان اسداللهی
احسان اسداللهی
مدیرداخلی
الهام قیاسی
الهام قیاسی
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱
تعداد عناوین درج شده:
۷
تعداد مطالب دارای متن
۷