درباره نشریه
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
جامعه المصطفی العالمیه
مدیر مسئول:
فاطمه کبری متولیان
سردبیر:
دکتر مرضیه مکاری امیری
دبیراجرایی:
طاهره سپهریان
مدیرداخلی:
سارا شفیعی
کارشناس:
الهام خبازی نژاد
سایت اختصاصی:
pr.journals.miu.ac.ir
تلفن:
025-37183287
نشانی:
قم، بلوار محمد امین، سه راه سالاریه، مجتمع امین، بلوک 3، پژوهشگاه بین المللی المصطفی
تاریخ به‌روزآوری: 1399/03/25
مدیر مسئول
فاطمه کبری متولیان
فاطمه کبری متولیان

Fatemeh Kobra Motevalian

سردبیر
دکتر مرضیه مکاری امیری
مجتمع آموزش عالی بنت الهدی
رشته تخصصی: تفسیر علوم قرآن
اعضای تحریریه
نفیسه ایران پور
گروه مطالعات اسلامی
رشته تخصصی: زبان و ادبیات انگلیسی
دکتر مرضیه سادات سجادی
گروه مطالعات اسلامی
رشته تخصصی: مطالعات زنان
Marzie Sadat Sajjadi

دکتر مرضیه مکاری امیری
مجتمع آموزش عالی بنت الهدی
رشته تخصصی: تفسیر علوم قرآن
دبیراجرایی
طاهره سپهریان
طاهره سپهریان
مجتمع آموزش عالی بنت الهدی
رشته تخصصی: فلسفه و کلام اسلامی
مدیرداخلی
سارا شفیعی
سارا شفیعی
مجتمع آموزش عالی بنت الهدی
رشته تخصصی: روان شناسی
Sara Shafiei

کارشناس
الهام خبازی نژاد
الهام خبازی نژاد

رشته تخصصی: اخلاق، روان شناسی
Elham Khabazinejad

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳
تعداد عناوین درج شده:
۱۰
تعداد مطالب دارای متن
۱۰