درباره نشریه
دوره انتشار:
ماهنامه (چاپی)
وضعیت انتشار:
از آنجا که این نشریه تمایلی به همکاری با مگیران ندارد، شماره‌های جدید آن در سایت نمایه نمی‌شود.
صاحب امتیاز:
میلاد علمی انواری
مدیر مسئول:
میلاد علمی انواری
سردبیر:
میلاد علمی انواری
تلفن:
021-22903702
021-26424569
نشانی:
تهران، شریعتی ، خیابان شهید دستگردی (ظفر)، کوچه بامداد، پلاک 4، طبقه 4، واحد 8
سامانه پیام کوتاه:
30006050880000
تاریخ به‌روزآوری: 1401/04/06
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲
تعداد عناوین درج شده:
۴۸
تعداد مطالب دارای متن
۴۸