درباره نشریه
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دکتر یاسر شاکری
مدیر مسئول:
دکتر سبحان طیبی
سردبیر:
دکتر عباس پورهاشمی
مدیرداخلی:
دکتر کمیل پورضیایی
سایت اختصاصی:
www.pzhfars.ir
تلفن همراه:
09173736519
09177032587
نشانی:
شیراز، خیابان ملاصدرا، کوچه هفتم، ساختمان پارس، طبقه سوم، واحد یک
تاریخ به‌روزآوری: 1399/03/26
صاحب امتیاز
دکتر یاسر شاکری
دکتر یاسر شاکری

مدیر مسئول
دکتر سبحان طیبی
دکتر سبحان طیبی

سردبیر
دکتر عباس پورهاشمی

Abbas Poorhashemi

اعضای تحریریه
دکتر ارسلان اشرافی
دکتر ارسلان اشرافی

رشته تخصصی: تاریخ حقوق
Arsalan Ashrafi

Specialist: History of Rights
دکتر غلامحسین رضایی
استادیار دانشکده حقوق
دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
رشته تخصصی: حقوق کیفری و جرم شناسی
Gholam Hosein Rezaei
Assistant Professor School of Law
Shiraz Branch, Islamic Azad University
Specialist: Criminal Law and Criminology
دکتر امیرحسین رهگشا
استاد دانشکده حقوق
دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
رشته تخصصی: حقوق کیفری و جرم شناسی
Amir Hosein Rahgosha
Professor School of Law
Shiraz Branch, Islamic Azad University
Specialist: Criminal Law and Criminology
دکتر علیرضا صالحی
استادیار دانشکده حقوق
دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
رشته تخصصی: حقوق کیفری و جرم شناسی
Ali Reza Salehi
Assistant Professor School of Law
Shiraz Branch, Islamic Azad University
Specialist: Criminal Law and Criminology
دکتر محمد غریبی
دانشیار
دانشگاه خلیج فارس
رشته تخصصی: فقه و مبانی حقوق اسلامی
Mohammad GHaribi
Associate Professor
Persian Gulf University
Specialist: Jurisprudence and Principles of Islamic Law
دکتر محمد قربان زاده
استادیار
دانشگاه پیام نور
رشته تخصصی: حقوق بین الملل
Mohammad GHorbanzadeh
Assistant Professor
Payame Noor University
Specialist: International rights
مدیرداخلی
دکتر کمیل پورضیایی
دکتر کمیل پورضیایی

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۵
تعداد عناوین درج شده:
۳۲
تعداد مطالب دارای متن
۳۲