درباره نشریه
ISSN:
2676-556x
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
انجمن علمی پدافند غیر عامل ایران
مدیر مسئول:
دکتر غلامرضا جلالی فراهانی
سردبیر:
دکتر سید باقر حسینی
مدیر اجرایی:
مهدی بیطرفان
سایت اختصاصی:
ispdrc.ir
نشانی:
تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از خیابان جامی، روبروی ایستگاه BRT جامی، کوچه ناظم، پلاک 7 ، ساختمان شهید ابراهیم هادی، طبقه اول، انجمن علمی پدافند غیرعامل ایران
تلفن:
021-66978308
دورنگار:
021-66978308
تاریخ به‌روزآوری: 1399/02/06
مدیر مسئول
دکتر غلامرضا جلالی فراهانی
دکتر غلامرضا جلالی فراهانی
استادیار
دانشگاه جامع امام حسین
Gholam Reza Jalali Farahani
Assistant Professor
Imam Hossein University
سردبیر
دکتر سید باقر حسینی
دانشیار دانشکده معماری و شهرسازی
دانشگاه علم و صنعت ایران
رشته تخصصی: معماری
Seyed Bagher Hosseini
Associate Professor School of Architecture and Urban Development
Iran University of Science and Technology
Specialist: Architecture
اعضای تحریریه
دکتر غلامرضا جلالی فراهانی
دکتر غلامرضا جلالی فراهانی
استادیار
دانشگاه جامع امام حسین
Gholam Reza Jalali Farahani
Assistant Professor
Imam Hossein University
دکتر سید باقر حسینی
دانشیار دانشکده معماری و شهرسازی
دانشگاه علم و صنعت ایران
رشته تخصصی: معماری
Seyed Bagher Hosseini
Associate Professor School of Architecture and Urban Development
Iran University of Science and Technology
Specialist: Architecture
دکتر سید بهشید حسینی
استاد
دانشگاه هنر
رشته تخصصی: معماری
Seyyed Behshid Hosseini
Professor
Tehran University of Art
Specialist: Architecture
عبدالهادی دانشپور
عبدالهادی دانشپور

علی خاکساری
علی خاکساری

دکتر ناصر کلینی ممقانی
دانشیار دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی
دانشگاه علم و صنعت ایران
رشته تخصصی: طراحی صنعتی
Naser Koleini Mamaghani
Associate Professor School of Architecture and Urban Engineering
Iran University of Science and Technology
Specialist: Industrial Design
دکتر مهدی زندیه
دانشیار دانشکده معماری و شهرسازی
دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
رشته تخصصی: معماری
Mahdi Zandieh
Associate Professor School of Architecture and Urban Development
Imam Khomeini International University
Specialist: Architecture
دکتر محسن وفامهر
استاد
دانشگاه علم و صنعت ایران
رشته تخصصی: عمران- ساختمان
Mohsen Vafamehr
Professor
Iran University of Science and Technology
Specialist: Civil - Building
علی سطانی
علی سطانی

دکتر نادر زالی
دانشیار دانشکده هنر و معماری
دانشگاه گیلان
رشته تخصصی: شهرسازی، برنامه ریزی شهری و منطقه ای
Nader Zali
Associate Professor College of Arts and Architecture
University of Guilan
Specialist: Urban, Urban and regional planning
دکتر ناصر طالب بیدختی
استاد دانشکده مهندسی عمران
دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: مهندسی عمران و محیط زیست، مهندسی آب
Naser Taleb Beydokhti
Professor Department of Civil and Environmental Engineering
University of Shirazu
Specialist: Civil and Environmental Engineering, water engineering
ویراستارفارسی
دکتر علی سلطانی
استاد دانشکده هنر و معماری
دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: شهرسازی و طراحی شهری
Ali Soltani
Professor College of Arts and Architecture
University of Shirazu
Specialist: Urban Design and Urban Design
اسما اسکندری
اسما اسکندری

مدیر اجرایی
مهدی بیطرفان
مهدی بیطرفان

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۸
تعداد عناوین درج شده:
۶۱
تعداد مطالب دارای متن
۶۱