درباره نشریه
ISSN:
2676-556x
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
انجمن علمی پدافند غیر عامل ایران
مدیر مسئول:
دکتر غلامرضا جلالی فراهانی
سردبیر:
دکتر سید باقر حسینی
مدیر اجرایی:
مهدی بیطرفان
ویراستار فارسی:
دکتر علی سلطانی
ویراستار فارسی:
اسما اسکندری
سایت اختصاصی:
ispdrc.ir
نشانی:
تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از خیابان جامی، روبروی ایستگاه BRT جامی، کوچه ناظم، پلاک 7 ، ساختمان شهید ابراهیم هادی، طبقه اول، انجمن علمی پدافند غیرعامل ایران
تاریخ به‌روزآوری: 1401/05/06
مدیر مسئول
دکتر غلامرضا جلالی فراهانی
دکتر غلامرضا جلالی فراهانی
استادیار
دانشگاه جامع امام حسین ع
Gholam Reza Jalali Farahani
Assistant Professor
Imam Hossein University
سردبیر
دکتر سید باقر حسینی
دانشیار دانشکده معماری و شهرسازی
دانشگاه علم و صنعت ایران
رشته تخصصی: معماری
Seyed Bagher Hosseini
Associate Professor School of Architecture and Urban Development
Iran University of Science and Technology
Specialist: Architecture
اعضای تحریریه
دکتر غلامرضا جلالی فراهانی
دکتر غلامرضا جلالی فراهانی
استادیار
دانشگاه جامع امام حسین ع
Gholam Reza Jalali Farahani
Assistant Professor
Imam Hossein University
دکتر سید باقر حسینی
دانشیار دانشکده معماری و شهرسازی
دانشگاه علم و صنعت ایران
رشته تخصصی: معماری
Seyed Bagher Hosseini
Associate Professor School of Architecture and Urban Development
Iran University of Science and Technology
Specialist: Architecture
دکتر سید بهشید حسینی
استاد گروه معماری، دانشکده معماری و شهرسازی
دانشگاه هنر
رشته تخصصی: معماری
Seyyed Behshid Hosseini
Professor, Department of Architecture, Faculty of Architecture and Urban Planning
Tehran University of Art
Specialist: Architecture
عبدالهادی دانشپور
عبدالهادی دانشپور

علی خاکساری
علی خاکساری

دکتر ناصر کلینی ممقانی
دانشیار دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی
دانشگاه علم و صنعت ایران
رشته تخصصی: طراحی صنعتی
Nasser Koleini Mamaghani
Associate Professor School of Architecture and Urban Engineering
Iran University of Science and Technology
Specialist: Industrial Design
دکتر مهدی زندیه
دانشیار گروه معماری
دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
رشته تخصصی: معماری
Mahdi Zandieh
Associate Professor, Department of Architecture
Imam Khomeini International University
Specialist: Architecture
دکتر محسن وفامهر
استاد
دانشگاه علم و صنعت ایران
رشته تخصصی: عمران- ساختمان
Mohsen Vafamehr
Professor
Iran University of Science and Technology
Specialist: Civil - Building
علی سطانی
علی سطانی

دکتر نادر زالی
دانشیار دانشکده هنر و معماری
دانشگاه گیلان
رشته تخصصی: شهرسازی، برنامه ریزی شهری و منطقه ای
Nader Zali
Associate Professor College of Arts and Architecture
University of Guilan
Specialist: Urban, Urban and regional planning
دکتر ناصر طالب بیدختی
استاد دانشکده مهندسی عمران
دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: مهندسی عمران و محیط زیست، مهندسی آب
Naser Taleb Beydokhti
Professor Department of Civil and Environmental Engineering
University of Shirazu
Specialist: Civil and Environmental Engineering, water engineering
ویراستار فارسی
دکتر علی سلطانی
استاد دانشکده هنر و معماری
دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: شهرسازی و طراحی شهری
Ali Soltani
Professor College of Arts and Architecture
University of Shirazu
Specialist: Urban Design and Urban Design
اسما اسکندری
اسما اسکندری

مدیر اجرایی
مهدی بیطرفان
مهدی بیطرفان

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۰
تعداد عناوین درج شده:
۱۳۷
تعداد مطالب دارای متن
۱۳۴