درباره نشریه
eISSN:
2588-4395
دوره انتشار:
فصلنامه (الکترونیکی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه هرمزگان
مدیر مسئول:
دکتر موسی جاودان
سردبیر:
دکتر حسین جناآبادی
مدیر اجرایی:
سید عبدالوهاب سماوی
طراح و گرافیست:
عبدالهادی سماوی
سایت اختصاصی:
ieepj.hormozgan.ac.ir
تلفن:
076-33711018
نشانی:
بندرعباس، دانشگاه هرمزگان، دانشکده علوم انسانی، گروه روانشناسی
تاریخ به‌روزآوری: 1403/01/16
مدیر مسئول
دکتر موسی جاودان
دانشیار روانشناسی، دانشکده علوم انسانی
دانشگاه هرمزگان
Moosa Javdan
Associate Professor, Psychology Department, Faculty of Humanities
University of Hormozgan
سردبیر
دکتر حسین جناآبادی
استاد دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه سیستان و بلو چستان
دانشگاه سیستان و بلوچستان
رشته تخصصی: روانشناسی
Hossein Jenaabadi
Professor, university of sistan and baluchestan
University of Sistan and Baluchestan
Specialist: psycology
اعضای تحریریه
دکتر کیومرث بشلیده
استاد دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: روان شناسی، روانشناسی صنعتی و سازمانی
Kioumars Beshlide
Professor Faculty of Education and Psychology
Shahid Chamram University Of Ahvaz
Specialist: psychology., Faculty of Education and Psychology
دکتر ابوالقاسم یعقوبی
استاد گروه روانشناسی، دانشکده علوم اقتصادی و اجتماعی ، دانشگاه بوعلی سینا، همدان ،
دانشگاه بوعلی سینا
رشته تخصصی: روانشناسی تربیتی
Abolgasem Yaghoobi
Professor, Department of Psychology, Faculty of Economics and Social Sciences,
Bu-Ali Sina University
Specialist: Educational Psychology
دکتر علی اکبر شیخی فینی
دانشیار علوم تربیتی
دانشگاه هرمزگان
Ali Akbar Sheikhi Fini
Associate Professor, Education
University of Hormozgan
دکتر منیژه شهنی ییلاق
استاد دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: روانشناسی تربیتی
Manijeh Shehni Yaylagh
Professor Faculty of Education and Psychology
Shahid Chamram University Of Ahvaz
Specialist: Educational Psychology
دکتر مجید محمودعلیلو
مربی گروه روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: روانشناسی بالینی
Majid Mahmoud Alilou
Instructor, Department of Psychology, Faculty of Psychology and Educational Sciences, University of Tabriz
University of Tabriz
Specialist: Clinical psychology
دکتر اصغر آقایی
استاد تمام گروه روان شناسی دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان)
دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)
رشته تخصصی: روان شناسی
Asghar Aghaei
Full Professor, Department of Educational Science and Psychology, Isfahan(Khorasgan) Branch,
Isfahan (Khorasgan) Branch, Islamic Azad University
Specialist: Psychology
دکتر موسی جاودان
دانشیار روانشناسی، دانشکده علوم انسانی
دانشگاه هرمزگان
Moosa Javdan
Associate Professor, Psychology Department, Faculty of Humanities
University of Hormozgan
دکتر اسماعیل سعدی پور
استاد
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: روانشناسی
Esmaeil Sadipour
Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Psychology
Beatrice Ifeoma AJUFO

Kamal Uddin

Kazi Enamul Hoque

MVR Raju

طراح و گرافیست
عبدالهادی سماوی
عبدالهادی سماوی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت
Abdulhadi Samavi

Marvdasht Branch, Islamic Azad University
Specialist: Educational Psychology
مدیر اجرایی
سید عبدالوهاب سماوی
سید عبدالوهاب سماوی

دانشگاه هرمزگان
Abdolvahab Samavi
Department of Psychology
University of Hormozgan
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۰
تعداد عناوین درج شده:
۲۷۱
تعداد مطالب دارای متن
۲۷۰