درباره نشریه
eISSN:
2476-2784
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه تهران
مدیر مسئول:
دکتر ناصر سلطانی
سردبیر:
دکتر دارا معظمی
تلفن:
021-66469809
نشانی:
تهران، دانشگاه تهران دانشکده فنی خیابان انقلاب
سایت اختصاصی:
jac.ut.ac.ir
تاریخ به‌روزآوری: 1401/08/25
مدیر مسئول
دکتر ناصر سلطانی
استاد دانشکده مهندسی مکانیک
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مهندسی مکانیک
Naser Soltani
Professor School of Mechanical Engineering
University of Tehran
Specialist: mechanical engineering
سردبیر
دکتر دارا معظمی
استاد
دانشگاه تهران
Dara Moazami
Professor
University of Tehran
اعضای تحریریه
دکتر کامبیز بدیع
دانشیار مرکز تحقیقات مخابرات ایران
رشته تخصصی: مهندسی کامپیوتر، هوش مصنوعی
Kambizkambiz Badie
Associate Professor of Telecommunication Research Center of Iran
Specialist: Computer Engineering, Artificial Intelligence
Eiichi Bannai
Emeritus and Research Fellow, Kyushu University, Japan
Helene Barcelo
Deputy Director Mathematical Sciences Research Institute 17 Gauss Way Berkeley
Richard A. Brualdi
Department of Mathematics, University of Wisconsin-Madison, Madison, WI, USA
حسن امامی راد

Hasssan Emamirad
Universite de Poitiers, Laboratoire de Mathemaiques, France
Hans-Dietrich Gronau
Department of Mathematics 18051 Rostock, Germany
شهریار حشمتی

دانشگاه تهران
Shahriar Heshmati
Department of Algorithms and Computation, Faculty of Engineering Science, School of Engineering,
University of Tehran
Gyula O. H Katona
Alfréd Rényi Institute of Mathematics, Hungarian Academy of Sciences, Budapest, Hungary
Specialist: Extremal Set Theory, Databases
Daniel Kleitman
Massachusetts Institute of Technology, USA
Specialist: Applied Mathematics
Jacobus H. Koolen
Postech, Pohang, Korea
Charles C. Lindner
Department of Discrete and Statistical Sciences, Auburn University, Auburn, Alabama, USA
Spyros Magliveras
Department of Mathematical Sciences, Florida Atlantic University, Florida, USA
Mirka Miller
School of EE&CS, The University of Newcastle, University Drive, Callaghan Nsw 2308 AUSTRALIA
دکتر علی معینی
استاد دانشکده علوم مهندسی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: کامپیوتر- طراحی سیستم
Ali Moeini
Professor Faculty of Engineering Sciences
University of Tehran
Specialist: Computer system design
دکتر علی موقر رحیم آبادی
استاد
دانشگاه صنعتی شریف
رشته تخصصی: مهندسی اطلاعات و کنترل
Ali Movaghar Rahimabadi
Professor
Sharif University of Technology
Specialist: Information and Control Engineering
Talmage James Reid
Department of Mathematics, University of Mississippi, USA
Akira Saito
Department of Computer Science and System Analysis, Nihon University, Tokyo Japan
Richard P. Stanley
Norman Levinson Professor of Applied Mathematics, MIT, Massachusetts Institute of Technology, USA
Walter Denis Wallis
Department of Mathematics, Southern Illinois University, Carbondale
Qiang Wang
School of Mathematics and Statistics, Carleton University, Ottawa, Canada
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۸
تعداد عناوین درج شده:
۱۸۶
تعداد مطالب دارای متن
۱۸۶