درباره نشریه
ISSN:
2588-4042
eISSN:
2588-4050
دوره انتشار:
سالنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
انجمن فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران
مدیر مسئول:
ناصر نقدی
سردبیر:
دکتر محمد سیاح
مدیر اجرایی:
حمید غلامی پور بدیع
ویراستار فنی:
میترا صفاری
نشانی:
تهران، خیابان کارگر شمالی، روبروی مرکز قلب تهران، کوچه مجد، پلاک 15، طبقه دوم، دفتر مجله فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران
سایت اختصاصی:
ijpp.phypha.ir
دورنگار:
021-64112834
تلفن:
021-64112259
تاریخ به‌روزآوری: 1400/11/09
مدیر مسئول
ناصر نقدی
ناصر نقدی

سردبیر
دکتر محمد سیاح
دکتر محمد سیاح
استاد
رشته تخصصی: فیزیولوژی و فارماکولوژی
Mohammad Sayyah
Professor
Specialist: hysiology & Pharmacology
اعضای تحریریه
دکتر شهرام اجتماعی مهر

دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: فارماکولوژی
Shahram Ejtemaei Mehr
School of Medicine
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Pharmacology
افسانه الیاسی
افسانه الیاسی

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: فیزیولوژی
محمود الله دادی سلمانی
محمود الله دادی سلمانی

دانشگاه دامغان
رشته تخصصی: فیزیولوژی
دکتر حمیدرضا بنفشه
دانشیار گروه فارماکولوژی
دانشگاه علوم پزشکی کاشان
Hamid Reza Banafshe
Associate Professor
Kashan University of Medical Sciences
دکتر سیامک بهشتی
دانشیار زیست شناسی جانوری- فیزیولوژی، گروه زیست شناسی گیاهی و جانوری، دانشکده علوم و فن آوری های زیستی
دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: فیزیولوژی جانوری
Siamak Beheshti
Associate Professor, Department of Plant and Animal Biology
University of Isfahan
Specialist: Animal Physiology
دکتر غلامرضا بهرامی
دانشکده داروسازی
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
Gholam Reza Bahrami
Faculty of Pharmacy
Kermanshah University of Medical Sciences
دکتر ژیلا بهزادی
استاد گروه فیزیولوژی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Jila Beh Zadi
Professor Department of Physiology
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
دکتر عباس پوستی
دکتر عباس پوستی

آناهیتا ترکمان
آناهیتا ترکمان

دکتر معصومه ثابت کسایی
دکتر معصومه ثابت کسایی
استاد دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: داروسازی
Masoumeh Sabetkasai
Professor School of Medicine
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Pharmacology
دکتر سهراب حاجی زاده

دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: فیزیولوژی
Sohrab Haji Zadeh

Tarbiat Modares University
Specialist: Physiology
دکتر محمد خاکساری حداد

Mohammad Khaksari Haddad

Specialist: Physiology
دکتر وحید خوری
استاد
دانشگاه علوم پزشکی گلستان
Vahid Khouri
Professor
Golestan University of Medical Sciences
Specialist: Pharmacology
آمنه رضایف
آمنه رضایف
دانشکده علوم
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: فیزیولوژی
دکتر بهرام دلفان
دکتر بهرام دلفان
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی لرستان
رشته تخصصی: فارماکولوژی
Bahram Delfan
Associate Professor
Lorestan University of Medical Sciences
Specialist: pharmacology
دکتر علی رشیدی پور
استاد تمام مرکز تحقیقات فیزیولوژی، دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی سمنان
رشته تخصصی: فیزیولوژی پزشکی
Ali Rashidy Pour
Full Professor, Research Center of Physiology
Semnan University Medical Sciences
Specialist: Medical Physiology
دکتر محمود سلامی زواره
استاد دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی کاشان
رشته تخصصی: فیزیولوژی
Mahmood Salami zavareh
Professor medical School
Kashan University of Medical Sciences
Specialist: Physiology
دکتر مونا سلیمی

رشته تخصصی: فیزیولوژی و فارماکولوژی
Mona Salimi

Specialist: Physiology & Pharmacology
دکتر وحید شیبانی

دانشگاه علوم پزشکی کرمان
رشته تخصصی: فیزیولوژی
Vahid Sheybani

Kerman University of Medical Sciences
Specialist: Physiology
عبدالرحمن صریحی
عبدالرحمن صریحی

دانشگاه علوم پزشکی همدان
رشته تخصصی: فیزیولوژی
حسینعلی عرب
حسینعلی عرب

دانشگاه تهران
رشته تخصصی: فیزیولوژی
علی عسگری
علی عسگری

دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران
رشته تخصصی: فیزیولوژی
دکتر علیرضا محجل نایبی
استاد دانشکده داروسازی
دانشگاه علوم پزشکی تبریز
رشته تخصصی: داروشناسی
Ali Reza Mohajjel Nayebi
Professor v
Tabriz University of Medical Sciences
Specialist: Pharmacology
حمید غلامی پور بدیع
حمید غلامی پور بدیع

انستیتو پاستور ایران
رشته تخصصی: فیزیولوژی
دکتر غلامرضا کریمی
استاد
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رشته تخصصی: فارماکولوژی و سم شناسی
Gholam Reza Karimi
Professor
Mashhad University of Medical Sciences
Specialist: Pharmacology and Toxicology
دکتر حسن ملکی نژاد
استاد
دانشگاه ارومیه
Hassan Maleki Nejad
Professor
University of Urmia
دکتر محسن میناییان
استاد مرکز تحقیقات علوم دارویی
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
رشته تخصصی: فارماکولوژی
Mohsen Minaiyan
Professor Pharmaceutical Research Center
Isfahan University of Medical Sciences
Specialist: Pharmacology
دکتر جمشید نارنجکار
دانشیار
دانشگاه شاهد
رشته تخصصی: داروسازی
Jamshid Narenj Kar
Associate Professor
Shahed University
Specialist: pharmacology
ویراستار فنی
میترا صفاری
میترا صفاری

مدیر اجرایی
حمید غلامی پور بدیع
حمید غلامی پور بدیع

انستیتو پاستور ایران
رشته تخصصی: فیزیولوژی
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۶
تعداد عناوین درج شده:
۱۶۱
تعداد مطالب دارای متن
۱۶۱