درباره نشریه
ISSN:
2645-338X
eISSN:
2645-3398
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران
مدیر مسئول:
دکتر علیرضا زالی
سردبیر:
دکتر شاهین آخوندزاده
دستیار سردبیر:
دکتر هاله کوثری
مدیر اجرایی:
دکتر حسن رودگری
تلفن:
021-84138440
سایت اختصاصی:
www.jimc.ir
نشانی:
تهران، خیابان کارگر شمالی، خیابان فرشی مقدم، پلاک 119، سازمان نظام پزشکی، دفتر مجله کدپستی: ، کدپستی: 1439837953
تاریخ به‌روزآوری: 1399/03/03
مدیر مسئول
دکتر علیرضا زالی
استاد مرکز تحقیقات جراحی مغز و اعصاب
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: جراح مغز و اعصاب
Ali Reza Zali
Professor Functional Neurosurgery Research Center
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Neurosurgeon
سردبیر
دکتر شاهین آخوندزاده
استاد دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: روان پزشکی، سایکوفارماکولوژی، روانشناسی بالینی
Shahin Akhondzadeh
Professor Psychiatric Research Center
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Psychiatry, Clinical Psychopharmacology
دستیار سردبیر
دکتر هاله کوثری

Haleh Kosari

اعضای تحریریه
دکتر مجید اسدی

دانشگاه علوم پزشکی بوشهر
رشته تخصصی: طب هسته ای و تصویربرداری مولکولی
Majid Asadi

Bushehr University of Medical Sciences
دکتر لیلا آزادبخت
استاد دانشکده علوم تغذیه و رژیم غذایی
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
رشته تخصصی: تغذیه
Leila Azadbakht
Professor School of Nutritional Sciences and Dietetics
Isfahan University of Medical Sciences
Specialist: Nutrition
دکتر عباس بصیری
استاد مرکز تحقیقات اورولوژی و نفرولوژی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: اورولوژی
Abbas Basiri
Professor Urology and Nephrology Research Center
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Urology
دکتر احمدرضا دهپور
استاد
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: فارماکولوژی
Ahmad Reza Dehpour
Professor
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Pharmacology
دکتر مجید حق جو
استاد مرکز تحقیقات پزشکی قلب و عروق رجائی
دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: فلوشیپ اینترونشنال الکتروفیزیولوژی
Majid Hagh Joo
Professor Rajaei Cardiovascular Medical and Research Center
Iran University of Medical Sciences
Specialist: Interventional Electrophysiology Fellowship
دکتر حسین حسین زاده
دانشکده داروسازی، گروه فارماکودینامی و سم شناسی
رشته تخصصی: فارماکولوژی
Hosein Hoseinzadeh
Faculty of Pharmacy, Department of Toxicology Pharmacodynamy
Specialist: Pharmacologist
دکتر پیام کبیری
دکتر پیام کبیری
استادیار گروه داخلی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: همه گیرشناسی
Payam Kabiri
Assistant Professor Domestic group
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Epidemiology
دکتر عبدالله کریمی
استاد مرکز تحقیقات عفونت اطفال
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: بالینی / عفونی کودکان
Abdollah Karimi
Professor ediatric Infections Research Center
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
دکتر احمد کاویانی
استاد
رشته تخصصی: جراحی سرطان، جراحی پستان
Ahmad Kaviani

Specialist: breast and cancer surgery
دکتر علیرضا لاشییی

دانشگاه علوم پزشکی تهران
Alireza Lashay

Tehran University of Medical Sciences
سیدعلی جواد موسوی

دانشگاه علوم پزشکی ایران
Seyed Ali Javad Mousavi
Department of Pulmonology, Rasool e Akram Hospital,
Iran University of Medical Sciences
Specialist: pulmonary diseases
دکتر سید محمدجواد مرتضوی
استاد گروه ارتوپدی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: فیزیک پزشکی، جراحی ارتوپدی
Seyyed Mohammad Javad Mortazavi
Professor Orthopedic group
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Medical Physics, Orthopedic Surgery
دکتر سیاوش ناصری مقدم

دانشگاه علوم پزشکی تهران
Siavosh Nasseri Moghaddam

Tehran University of Medical Sciences
دکتر رامش عمرانی پور
استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: جراحی سرطان
Ramesh Omranipour

Specialist: surgical oncology
فرزین رضایی
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی کردستان
Farzin Rezaei
Associate Professor Department of Psychiatry,
Kurdistan University of Medical Sciences
دکتر عباس تفاخری
دکتر عباس تفاخری
مرکز تحقیقات مغز و اعصاب ایران
دانشگاه علوم پزشکی تهران
Abbas Tafakhori
Iranian Center of Neurological Research
Tehran University of Medical Sciences
دکتر فرهاد زمانی

Farhad Zamani

دکتر محمدرضا زرین دست
استاد دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: دارو شناسی
Mohammad Reza Zarrindast
Professor School of Medicine
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Pharmacology
ویراستارفارسی
سپیده حنیفه زاده
سپیده حنیفه زاده

Sepideh Hanifeh Zadeh

مدیر اجرایی
دکتر حسن رودگری
دکتر حسن رودگری

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۸
تعداد عناوین درج شده:
۷۴
تعداد مطالب دارای متن
۷۴