درباره نشریه
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
سید رضا احسان پور
مدیر مسئول:
سید رضا احسان پور
سردبیر:
دکتر محمدجواد جاوید
مدیرداخلی:
دکتر ابراهیم یاقوتی
سایت اختصاصی:
www.ilrjournal.ir
نشانی:
تهران، بزرگراه جلال آل احمد، خیابان آرش مهر، خیابان 36، پلاک 19، واحد 4
تاریخ به‌روزآوری: 1399/04/07
صاحب امتیاز
سید رضا احسان پور
سید رضا احسان پور
استادیار
دانشگاه شاهد
رشته تخصصی: حقوق کیفری
مدیر مسئول
سید رضا احسان پور
سید رضا احسان پور
استادیار
دانشگاه شاهد
رشته تخصصی: حقوق کیفری
سردبیر
دکتر محمدجواد جاوید
استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: حقوق عمومی
Mohammad Javad Javid
Professor Faculty of Law and Political Science
University of Tehran
Specialist: public rights
اعضای تحریریه
محمدحسن گلی شیردار
محمدحسن گلی شیردار
استاد
دانشگاه امام صادق
رشته تخصصی: فقه و حقوق
دکتر محمدجواد جاوید
استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: حقوق عمومی
Mohammad Javad Javid
Professor Faculty of Law and Political Science
University of Tehran
Specialist: public rights
دکتر کیومرث کلانتری
دکتر کیومرث کلانتری

دانشگاه مازندران
رشته تخصصی: حقوق کیفری
دکتر پژمان محمدی
استاد
دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: حقوق خصوصی
Pejman Mohammadi
Professor
Shahid Chamram University Of Ahvaz
Specialist: Private law
دکتر مهرزاد کیانی
دانشیار دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: پزشکی قانونی و سم شناسی
Mehrzad Kiani
Associate Professor School of Medicine
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Forensic Medicine & Toxicology
دکتر محمدرسول آهنگران
دانشیار پردیس فارابی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: فقه و حقوق اسلامی
Mohammad Rasoul Ahangaran
Associate Professor Campus Farabi
University of Tehran
Specialist: Islamic jurisprudence
دکتر عبدالعلی توجهی
استادیار
دانشگاه شاهد
رشته تخصصی: حقوق جزا و جرم شناسی
Abdolali Tavajjohi
Assistant Professor
Shahed University
Specialist: Criminal Law and Criminology
دکتر ستار زرکلام
دانشکده علوم انسانی
دانشگاه شاهد
رشته تخصصی: حقوق
Sattar Zarkalam
Faculty of Humanities
Shahed University
دکتر توکل حبیب زاده
دانشیار مدیر گروه حقوق عمومی، دانشکده حقوق دانشگاه امام صادق (ع)
Tavakol Habibzadeh
Associate Professor
دکتر امیرحسن نیازپور

Amirhassan Niazpour

دکتر فریدون نهرینی
دکتر فریدون نهرینی
دانشیار
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: حقوق خصوصی
دکتر امیرحمزه سالارزایی
دکتر امیرحمزه سالارزایی
استاد
دانشگاه سیستان و بلوچستان
رشته تخصصی: فقه و حقوق
مدیرداخلی
دکتر ابراهیم یاقوتی
دکتر ابراهیم یاقوتی
دانشیار
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
رشته تخصصی: فقه و حقوق
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲
تعداد عناوین درج شده:
۱۲
تعداد مطالب دارای متن
۱۲