درباره نشریه
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
موسسه آینده پژوهی جهان اسلام
مدیر مسئول:
سید حمزه صفوی
سردبیر:
دکتر سید یحیی صفوی
دستیار سردبیر:
دکتر مصطفی قادری حاجت
مدیرداخلی:
فریبا صیادی
سایت اختصاصی:
journal.iiwfs.com
نشانی:
تهران، سعادت آباد، میدان کتاب، انتهای خیابان کوهستان، کوچه گل آذین (جنب یادگار امام شمال)، بن بست اول، شماره یک، طبقه سوم، موسسه آینده پژوهی جهان اسلام.
تلفن:
021-22357856
دورنگار:
021-22357974
تاریخ به‌روزآوری: 1399/04/08
مدیر مسئول
سید حمزه صفوی

سردبیر
دکتر سید یحیی صفوی
دکتر سید یحیی صفوی
استاد
دانشگاه جامع امام حسین
دستیار سردبیر
دکتر مصطفی قادری حاجت

Mostfa Ghaderi Hajat

اعضای تحریریه
دکتر سید مسعود موسوی شفایی
دکتر سید مسعود موسوی شفایی
دانشیار
دانشگاه تربیت مدرس
دکتر غلامرضا کریمی
دکتر غلامرضا کریمی
دانشیار
دانشگاه خوارزمی
دکتر حمیدرضا محمدی
دکتر حمیدرضا محمدی
دانشیار
دانشگاه شهید بهشتی
دکتر علی آدمی
دانشیار
دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: روابط بین الملل
Ali Adami
Associate Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: International Relation
دکتر مجید عباسی
دکتر مجید عباسی
دانشیار
دانشگاه علامه طباطبایی
دکتر سید یحیی صفوی
دکتر سید یحیی صفوی
استاد
دانشگاه جامع امام حسین
دکتر فرشاد مومنی
دکتر فرشاد مومنی
استاد
دانشگاه علامه طباطبایی
دکتر محمدحسین پاپلی یزدی
استاد
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: مردم شناسی-جغرافیای انسانی
Mohammad Hosein Papeli yazdi
Professor
Tarbiat Modares University
Specialist: Anthropology-Human Geography
مدیرداخلی
فریبا صیادی
فریبا صیادی

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳
تعداد عناوین درج شده:
۱۸
تعداد مطالب دارای متن
۱۸