درباره نشریه
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
مرکز مطالعات و پاسخگویی به شبهات
مدیر مسئول:
محمدباقر پورامینی
سردبیر:
حمید کریمی
مدیر اجرایی:
محمدکاظم حسینی کوهساری
تلفن:
025-32923251
نشانی:
قم، 45 متری آیت الله شهیدصدوقی ، مجتمع شهید آیت الله صدوقی فاز سه، مرکز مطالعات و پاسخ گویی به شبهات ، کدپستی: 3713166431
دورنگار:
025-32940177
سایت اختصاصی:
www.pasokhmag.ir
تاریخ به‌روزآوری: 1402/11/22
مدیر مسئول
محمدباقر پورامینی

رشته تخصصی: کلام اسلامی
Mohammad Bager Pouramini

سردبیر
حمید کریمی
حمید کریمی

اعضای تحریریه
دکتر عزالدین رضانژاد امیردهی
دانشیار
جامعه المصطفی العالمیه
رشته تخصصی: کلام اسلامی
Ezeddin Rezanejad
Associate Professor
Al-Mustafa International University
Specialist: Islamic Word
دکتر حسن رضایی مهر
دکتر حسن رضایی مهر
استادیار
دکتر حسن معلمی
دانشیار
دانشگاه باقرالعلوم
رشته تخصصی: فلسفه و کلام
Hassan Moallemi
Associate Professor
Baqir al-Olum University
Specialist: Philosophy and theology
ابوالحسن بکتاش
ابوالحسن بکتاش

امیر علی حسنلو

Amirali Hasanloo

احمدرضا دردشتی
احمدرضا دردشتی

سید مصطفی دریاباری
سید مصطفی دریاباری

حمید کریمی
حمید کریمی

حسن رضا رضایی
حسن رضا رضایی

مدیر اجرایی
محمدکاظم حسینی کوهساری

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳۱
تعداد عناوین درج شده:
۲۳۴
تعداد مطالب دارای متن
۲۳۴