درباره نشریه
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم (معاونت فرهنگی و تبلیغی)
مدیر مسئول:
دکتر سعید روستا آزاد
سردبیر:
دکتر مصطفی آزادیان
دبیراجرایی:
مهدی جباری
سایت اختصاصی:
rahtoosheh.dte.ir
نشانی:
قم، چهارراه شهدا، معاونت فرهنگی و تبلیغی، طبقه اول ، کدپستی: 3715791811
تلفن:
025-31151247
تاریخ به‌روزآوری: 1401/02/02
مدیر مسئول
دکتر سعید روستا آزاد

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
سردبیر
دکتر مصطفی آزادیان
دکتر مصطفی آزادیان

اعضای تحریریه
دکتر ناصر رفیعی محمدی
دانشیار گروه شیعه شناسی
جامعه المصطفی العالمیه
رشته تخصصی: الهیات و معارف اسلامی
Naser Rafie Mohammadi
Associate Professor Shi'ite group
Al-Mustafa International University
Specialist: Theology and Islamic Sciences
حجت الاسلام علی نظری منفرد
استاد
حوزه علمیه قم
حجت الاسلام میرتقی قادری
استاد
حوزه علمیه قم
حجت الاسلام عبدالکریم پاک نیا تبریزی

حجت الاسلام علیرضا انصاری
حجت الاسلام علیرضا انصاری

دکتر علی اکبر مومنی
پژوهشگر پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن
پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
رشته تخصصی: علوم قرآن و حدیث، مطالعات تطبیقی ادیان
Aliakbar Momeni
Researcher, Culture and knowledge of the Quran
Islamic Sciences and Culture Academy
Specialist: Quran and Hadith Sciences, Comparative studies of religion
دبیراجرایی
مهدی جباری
کارشناس اجرایی گروه تولیدمحتوا
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۲
تعداد عناوین درج شده:
۲۶۵
تعداد مطالب دارای متن
۲۶۵