درباره نشریه
دوره انتشار:
دوهفته نامه (چاپی)
وضعیت انتشار:
از آنجا که این نشریه تمایلی به همکاری با مگیران ندارد، شماره‌های جدید آن در سایت نمایه نمی‌شود.
صاحب امتیاز:
افشین غلامی قدیم
مدیر مسئول:
افشین غلامی قدیم
سردبیر:
افشین غلامی قدیم
تلفن:
021-33333160
نشانی:
تهران، میدان امام حسین، خیابان اقبال، کوجه منصوری، پلاک31، واحد 12
تاریخ به‌روزآوری: 1399/07/19
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱
تعداد عناوین درج شده:
۲۳
تعداد مطالب دارای متن
۲۳