درباره نشریه
دوره انتشار:
فصلنامه (الکترونیکی)
صاحب امتیاز:
سحر افخمی پور
مدیر مسئول:
دکتر سید فخرالدین طاهرزاده موسویان
سردبیر:
دکتر سید محمدرضا حسینی علی آباد
ویراستار فارسی:
دکتر سید محمدرضا حسینی علی آباد
سایت اختصاصی:
mkd.science-journals.ir
نشانی:
اهواز، سپیدار، خیابان 9 ، پلاک 27 ، واحد 2 ، کدپستی: 6177646453
تلفن همراه:
09333498126
09333498126
تاریخ به‌روزآوری: 1401/10/20
صاحب امتیاز
سحر افخمی پور
سحر افخمی پور

مدیر مسئول
دکتر سید فخرالدین طاهرزاده موسویان
پژوهشگر مدیریت
مرکز پژوهش های صنعتی و معدنی تجهیز صنعت نگین پاسارگاد
Seyed Fakhrodeen Taherzadeh Mousavian
Researcher, managment
مرکز پژوهش های صنعتی و معدنی تجهیز صنعت نگین پاسارگاد
سردبیر
دکتر سید محمدرضا حسینی علی آباد
مدیرعامل شرکت فناوری و مهندسی پرتو صنعت طلایی
رشته تخصصی: مهندسی مکانیک، مدیریت (عمومی)
Seyed Mohammadreza Hosseini Aliabad

Specialist: mechanical engineering, Management
اعضای تحریریه
دکتر سید فخرالدین طاهرزاده موسویان
پژوهشگر مدیریت
مرکز پژوهش های صنعتی و معدنی تجهیز صنعت نگین پاسارگاد
Seyed Fakhrodeen Taherzadeh Mousavian
Researcher, managment
مرکز پژوهش های صنعتی و معدنی تجهیز صنعت نگین پاسارگاد
دکتر متینه مقدم

رشته تخصصی: مدیریت بازرگانی
دکتر اسرافیل شیرازی
دکتر اسرافیل شیرازی

دکتر محمدسجاد رشیدپور
دکتر محمدسجاد رشیدپور

دکتر هادی کریمی
دکتر هادی کریمی

دکتر مهدی نبی پور افروزی

Mehdi Nabipour Afroozi

ویراستار فارسی
دکتر سید محمدرضا حسینی علی آباد
مدیرعامل شرکت فناوری و مهندسی پرتو صنعت طلایی
رشته تخصصی: مهندسی مکانیک، مدیریت (عمومی)
Seyed Mohammadreza Hosseini Aliabad

Specialist: mechanical engineering, Management
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۱
تعداد عناوین درج شده:
۷۸
تعداد مطالب دارای متن
۷۸