درباره نشریه
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه جامع امام حسین ع
مدیر مسئول:
عبدالرسول مهوری
سردبیر:
دکتر مسعود باقری
جانشین سردبیر:
دکتر رضا کیوان شکوه
مدیر اجرایی:
مهندس سعید زردار
سایت اختصاصی:
ait.ihu.ac.ir
نشانی:
تهران، بزرگراه شهید بابایی، دانشگاه جامع امام حسین (ع)، موقعیت امام صادق (ع)، پژوهشکده قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء (ص)،
تلفن:
021-74189196
021-88085874
دورنگار:
021-74189195
صندوق پستی:
16585-187
تاریخ به‌روزآوری: 1401/12/02
مدیر مسئول
عبدالرسول مهوری

رشته تخصصی: مخابرات
سردبیر
دکتر مسعود باقری
استادیار
دانشگاه جامع امام حسین ع
رشته تخصصی: کامپیوتر
Masoud Bagheri
Assistant Professor
Imam Hossein University
Specialist: Computer
جانشین سردبیر
دکتر رضا کیوان شکوه
استادیار برق
دانشگاه جامع امام حسین ع
رشته تخصصی: مخابرات
Reza Kayvan Shokooh
Assistant Professor, Electrical
Imam Hossein University
اعضای تحریریه
زینب موحدی
استادیار
دانشگاه علم و صنعت ایران
رشته تخصصی: کامپیوتر
زین العابدین نوروزی
استادیار
دانشگاه جامع امام حسین ع
رشته تخصصی: مخابرات- رمز
جواد یاوند حسنی
استادیار
دانشگاه علم و صنعت ایران
رشته تخصصی: الکترونیک
دکتر ضرغام رستمی
دانشیار
دانشگاه جامع امام حسین ع
رشته تخصصی: مخابرات
Zargham Rostami
Associate Professor
Imam Hossein University
Specialist: Telecommunications
دکتر حسن نادری
استادیار
دانشگاه علم و صنعت ایران
رشته تخصصی: کامپیوتر
Hasan Naderi
Assistant Professor
Iran University of Science and Technology
Specialist: Computer
مجتبی وحیدی اصل
دانشیار
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: کامپیوتر
دکتر مجید غیوری ثالث
استادیار مهندسی کامپیوتر، دانشکده فناوری اطلاعات و ارتباطات
دانشگاه جامع امام حسین ع
رشته تخصصی: کامپیوتر
Majid Ghayoori
Assistant Professor, Computer Engineering
Imam Hossein University
دکتر رضا حق مرام
دانشیار
دانشگاه جامع امام حسین ع
رشته تخصصی: مخابرات
Reza Hagh Maram
Associate Professor
Imam Hossein University
مرتضی کازرونی

رشته تخصصی: مخابرات و الکترونیک RF
Morteza Kazerooni

Specialist: COMMUNICATION
مدیر اجرایی
مهندس سعید زردار

دانشگاه جامع امام حسین ع
رشته تخصصی: سلولی مولکولی
Saeid Zardar

Imam Hossein University
Specialist: Molecular cell
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۶
تعداد عناوین درج شده:
۳۶
تعداد مطالب دارای متن
۳۶